Avhärdningsfilter

Problem med hårt vatten upptäcks oftast genom att klädtvätt kräver en stor mängd tvättmedel och att tvätten blir hård och sträv, eftersom att tvättmedlet förenas med hårdhetsbildarna och ger svårlösliga salter (kalktvålar). Med ett avhärdningsfilter, även kallat mjukvattenfilter eller kalkfilter, blir ditt vatten mjukare.

Om vattnet är hårt löddrar tvål, schampo och diskmedel mindre och vid uppvärmning av vattnet bildas beläggningar och kalkavlagringar, även kallat pannsten, i rörsystem, varmvattenberedare, hushållsmaskiner, kokkärl och på porslin. Pannstenen leder värme 37 gånger sämre än järn, vilket ger ökade uppvärmningskostnader. En kalkstensavlagring på 2 mm ger en ökning av energiförbrukningen med cirka 20 %!

Du kan läsa mer om dessa typer av vattenproblem här.

En hög halt lösta kalcium- och magnesiumsalter i vattnet ger en hög vattenhårdhet. Det är dessa ämnen som ett avhärdningsfilter avlägsnar genom såkallat jonbyte.

Kalkhaltigt vatten är vanligare i vissa delar av landet, och är oftast orsaken till hårt vatten. Vattenhårdhet mäts i °dH (tyska hårdhetsgrader). 15 °dH är gränsvärdet, men ibland kan problem upplevas vid en betydligt lägre hårdhet.

Våra avhärdningsfilter är anpassningsbara!

Alla våra avhärdningsfilter är utrustade med justeringsventil, vilket ger möjlighet att själv reglera vattenhårdheten till önskad nivå. Vi erbjuder en rad olika varianter av avhärdare anpassade för olika kombinationer av vattenproblem, vattenförbrukning och förutsättningar, presenterade nedan.

Produkter

Avhärdnings-/Humusfilter
AHSH

Se produkt
Enviro

Avhärdnings-/Nitratfilter
AHSN

Se produkt
Enviro

Avhärdnings-/Humusfilter
MKSH

Se produkt
Enviro

Avhärdnings-/Nitratfilter
MKSN

Se produkt
Enviro

Avhärdningsfilter MK-C

Se produkt
Enviro

Avhärdningsfilter AH-Duplex

Se produkt
Enviro

Avhärdningsfilter Mikro 4

Se produkt
Enviro

Avhärdningsfilter AH-T

Se produkt
Enviro