Avsyrningsfilter

Våra avsyrningsfilter skonar rören och ger ett tryggt och säkert dricksvatten!

Problem med surt och aggressivt vatten upptäcks oftast genom att köks- och sanitetsporslin får gröna oxiderade kopparutfällningar eller att ljust hår blir grönaktigt vid tvätt. Man kan även få hudirritationer vid kontakt med vattnet.

Surt och aggressivt vatten kan genom korrosion fräta sönder rör och varmvattenberedare, vilket kan ge vattenskador på fastigheten och bli förödande kostsamt att reparera och ersätta. Metallerna som utlöses i vattnet är det som utgör det hälsomässiga problemet med surt och aggressivt vatten. Ett avsyrningsfilter neutraliserar vattnet så att korrosionen inte uppstår.

Surt vatten beror oftast på den allmänna försurningen i luft, mark och vatten. pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska egenskaper, där surt och aggressivt vatten innebär att pH-värdet är lågt.

Genom att installera ett avsyrningsfilter som höjer pH-balansen, neutraliserar aggressiv kolsyra, och renar vattnet från lägre halter av järn och mangan samt partiklar får man ett säkert och bra dricksvatten.

Produkter

Avsyrningsfilter ADF
(nedströms)

Se produkt
Enviro

Avsyrningsfilter A
(uppströms)

Se produkt
Enviro