Enviro

Resin Clean

Rengöringsvätska för katjonbytare (avhärdningsmassa till avhärdningsfilter). Används för att avlägsna järn och mangan från filtermassan så att den kan fortsatt användas med effektiv reningsförmåga på vattnet. Innehåller fosforsyra.

Resin Clean finns i förpackningar om:
1 liter
5 liter