Allmänna villkor

Version 1.0

Tillämpning och tolkning

Hänvisningar i dessa villkor till “vi”, “oss” eller “vår” syftar på Aqua Invent i Lomma AB. Hänvisningar till “kunden” syftar på den person som ingår i ett avtal med oss.

 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster och produkter som vi erbjuder.

 Dessa allmänna villkor ersätter alla tidigare versioner av våra allmänna villkor.

 Genom att beställa en tjänst av oss accepterar kunden samtliga villkor i detta dokument. 

 

Betalning och leverans

Leveranstid för vattenfilter och andra produkter är normalt sett två till fem arbetsdagar. Detta är dock endast en riktlinje och fördröjda leveranstider kan förekomma vid hög arbetsbelastning. Leverans sker via DB Schenker.

Efter leverans skickas en digital faktura via e-post till kunden. I fakturan ingår kostnad för beställningen samt fraktavgift. Om kunden saknar e-post skickas istället en pappersfaktura.

Fraktkostnaden beräknas individuellt baserat på fraktsätt och beställningens vikt.

Om ingenting annat specificeras på fakturan så är förfallodagen 30 dagar efter fakturan skapats. Vid utebliven betalning skickas påminnelsefaktura. Efter tre påminnelser tillkommer dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen, i enlighet med den svenska räntelagen.

Vi erbjuder räntefri delbetalning via Wasa Kredit på 3, 6, 12 eller 24 månader. Vid längre betalningsplan tillkommer en ränta på 5,95% enligt avtal. Uppläggningsavgift och aviavgift tillkommer. För detaljer och exakta villkor hänvisar vi till kundens avtal med Wasa Kredit.

 

Garantier

För att våra garantier ska gälla krävs att filtret har installerats fackmannamässigt av en rörfirma, och underhålls enligt medföljande instruktioner och skötselråd.

För att funktions- och reningsgaranti ska gälla krävs att kunden har försett oss med korrekta uppgifter om vattentäkt, fastighet, vattenförbrukning och andra tekniska förutsättningar. Kunden måste även försett oss med en högst sex månader gammal vattenanalys från ett ackrediterat laboratorium.

Produktgarantin gäller i tre år och täcker eventuella fabrikationsfel där vattenfiltret eller någon komponent har något fel eller skada som inte orsakats av kunden. Vid nyttjande av produktgarantin ansvarar vi för att ersätta vattenfiltret och/eller komponenten.

Funktionsgarantin gäller i tre år och skyddar kunden i det fall vattenfiltret slits ut snabbare än beräknat och därtill förlorar sin funktion. Vid nyttjande av funktionsgarantin ansvarar vi för att felsöka problemet och vid behov ersätta vattenfiltret eller skadade komponenter.

Reningsgarantin gäller i tre år och skyddar kunden när vattenfiltret efter installation inte uppnår beräknat resultat. I sådant fall gör vi en ny bedömning av kundens situation och ersätter vid behov filtret mot ett annat mer lämpligt. För att nyttja reningsgarantin krävs att ett nytt vattenprov görs.

Följande täcks inte av våra garantier:

  Slitage på grund av normal användning eller annat naturligt slitage;

Tillstånd eller skador som uppstått på grund av att produkten hanterats, lagrats eller installerats på felaktigt sätt;

  Att manualer för installation eller underhåll inte följts, överdrivet stora påfrestningar eller för intensiv användning samt bristande underhåll eller skötsel; 

  Tillstånd eller skador som uppstått på grund av force majeure eller yttre påverkan som inte förutsätts enligt avtalet eller om varan använts på ett sätt som strider mot avtalet eller det normala användningssättet.

Service & Underhåll

Underhåll av filtret ligger under kundens ansvar enligt medföljande instruktioner och skötselråd. Det är en rekommendation, men inget krav, att en rörfirma utför allmän översyn av filtret minst en gång årligen.

För serviceärenden rekommenderar vi kunden att i första hand vända sig till den rörfirma som installerat vattenfiltret. 

 

Ångerrätt & reklamation

Enligt konsumentköplagen har kunden 14 dagar på sig att ångra sitt köp. I sådant fall står kunden för eventuella frakt- och arbetskostnader.

Kunden rätt att reklamera ett fel oavsett om det är dolt eller synligt. Den lagliga rätten att reklamera gäller i tre år från inköpet. Fel på varan, felleverans eller transportskada ska reklameras inom skälig tid, senast två månader, från det att felet upptäcktes.

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar din personliga information hemligt och i full överensstämmelse med lagen om skydd av personuppgifter och GDPR. För fullständig information, se vår integritetspolicy.