Hem 9 Vattenproblem 9 Arsenik i dricksvatten – så farligt är det och så löser man det

Arsenik i dricksvatten – så farligt är det och så löser man det

Publicerat onsdag 23 mar, 2022

Det händer att våra vattenanalyser visar förhöjda halter av arsenik. Detta kan vara ett mer eller mindre allvarligt problem för personerna som använder och dricker vattnet. Arsenik är en tungmetall och allmänt känt som ett gift, där så mycket som mängd stor som en ärta kan orsaka dödsfall eller permanenta skador hos människor.

Här förklarar vi lite kortfattat vad arsenik är, hur det kan påverka din hälsa och hur du gör för att rena ditt ditt dricksvatten från ämnet. Givetvis kan du alltid kontakta oss för personlig expertrådgivning kring vattenrening.

Vad är arsenik?

Arsenik är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i jorden och berggrunder. Normalt sett är halterna väldigt låga i Sverige men kan vara förhöjda i olika områden vilket kan vara oförutsägbart. Därför är det alltid viktigt att man gör en noggrann vattenanalys om man misstänker arsenik (eller andra föroreningar) i ens dricksvatten.

På grund av hur arsenik använts historiskt sett, i bland annat gruvarbete och metallsmältverk, har vissa markområden förorenats med arsenik vilket påverkat vattentäkter i olika delar av landet. Arsenik har även använts som träskyddsmedel och, i vissa länder, som växtbekämpningsmedel.

Arsenik tillsammans med bly har historiskt sett använts som ansiktsbehandling för kvinnor, från forntida Egypten ända till så sent som 1800-talet. Tydligen skulle behandlingen ge en väldigt fin lyster till hyn – nackdelen var ju så klart att folk dog av den.

I dag har användningen av arsenik i Sverige mer eller mindre upphört. Men man kan fortfarande upptäcka spår av arsenik i exempelvis ris eftersom det är vanligt att lantbruk behandlar ris med bekämpningsmedel som innehåller ämnet.

Hur farligt är arsenik?

Livsmedelsverket har satt ett gränsvärde på 10 μg (mikrogram), men arsenik är inte bra att konsumera i någon mängd. Långvarig konsumtion kan leda till olika allvarliga sjukdomar som cancer i hud, lunga, urinblåsa och troligtvis även i lever och njurar. Det kan också orsaka hjärt- och kärlsjukdomar.

Barn, som ofta är fallet, är naturligt mer mottagliga för ämnet och bör undvika dricksvattnet även om arsenikhalten är väldigt låg. Detsamma gäller för gravida kvinnor och ammande mödrar eftersom föroreningar passerar vidare till barnet genom moderkakan eller bröstmjölken.

Så skriver Livsmedelsverket om höga halter av arsenik i dricksvatten:

Kan indikera påverkan från föroreningskälla. I bergborrade brunnar är dock orsaken oftast naturlig (sulfidmineral). Ev. risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.”

Hur vet jag om jag har arsenik i mitt vatten?

Arsenik är särskilt svårt att upptäcka eftersom det saknar både lukt, färg och smak. Vanliga symtom på arsenikförgiftning kan vara diarré, buksmärtor, kräkningar, domningar och hudförändringar. Det är svårt att upptäcka arsenik om man inte upplever någon av dessa symtom.

Det är rekommenderat av oss och Livsmedelsverket att göra en vattenanalys vart tredje år för att få en tydlig bild av eventuella föroreningar i ens dricksvatten. Ifall man då upptäcker att arsenikvärdena är särskilt höga bör man omedelbart kontakta oss för rådgivning, så vi kan skräddarsy ett vattenfilter utifrån analysens värden.

Om du upplever symtom av arsenikförgiftning bör du även omedelbart uppsöka läkare.

Hur åtgärdar jag arsenikförgiftat vatten?

Tack och lov är det enkelt att rena vatten från arsenik. Allt som behövs är ett kallat arsenikfilter som effektivt filtrerar bort metallen och gör vattnet tjänligt (drickbart) igen. Det är en enkel typ av filter som går snabbt att installera av en av våra VVS-partners.

Vi på Aqua Invent har lång erfarenhet av att rena filter från diverse föroreningar, bland annat tungmetaller som arsenik, järn, mangan och annat. Om du vill veta mer om arsenikförgiftning eller hur våra filter fungerar så kan du alltid kontakta oss för personlig rådgivning.

Gör vårt snabbtest

Misstänker du förorening i vattnet? Svara på några enkla frågor och få personlig rådgivning.

Snabbtest Formulär

Lämna dina uppgifter så kommer en specialist kontakta dig för en analys av dina svar.

vattenanalys

Fler vattenproblem

20 anledningar till att dricka vatten

20 anledningar till att dricka vatten

I vårt dagliga liv är vatten utan tvekan en av de viktigaste livsmedlen. I den här artikeln kommer vi att utforska varför det är viktigt att dricka vatten, dess roll för vår hälsa och hur ett vattenfilter kan vara en värdefull investering för din hälsa. Därför är...

Vad är PFAS och hur påverkas vi av det?

Vad är PFAS och hur påverkas vi av det?

Om du har följt nyheterna senaste tiden har du kanske hört talas om en grupp kemikalier som kallas PFAS (per- och polyfluoroalkylämnen). Dessa syntetiska kemikalier har använts i en mängd produkter på grund av deras unika egenskaper. De används bland annat som...