Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

(Uppdaterad: 11-11-2021)

Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet.

De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är:

Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nya brunnar är det inte ovanligt med ett högt antal heterotrofa bakterier men antalet brukar sjunka efter en tids användning.

Koliforma bakterier förekommer i tarmkanalen hos djur och människor men finns också naturligt i jord och vatten. Brunnar anlagda i berg med sprickbildningar eller genomsläppliga jordlager kan förorenas via otäta brunnsväggar.

E-coli (Escherichia coli) finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av bakterien i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande. De flesta e-coli är ofarliga, men det finns även sjukdomsframkallande E. coli som kan ge allvarliga sjukdomssymptom.

En annan liknande typ av bakterie är Clostridium Perfringens, som påvisar ökad risk för vattenburen smitta.

De flesta bakterier dör vid kokning

Bakterier i vattnet kan alltså vara starkt kopplat till brunnens placering och skick. Ligger brunnen nära mark som naturgödslas eller i anslutning till avloppsrör som läcker kommer bakterier lätt in i brunnen. En annan vanlig orsak är att rören är felkopplade.

Mikrobiologisk tillväxt i ledningsnätet i form av heterotrofa bakterier, mikrosvamp och/eller aktinomyceter orsakas oftast av dåligt råvatten och en hög halt av organiskt material i dricksvattnet.

Är vattnet förorenat av sjukdomsframkallande mikroorganismer är åkommor som diarré och illamående vanliga. Symptom från luftvägarna kan orsakas av påverkan av en mikroorganism, såsom ”badsjuka”, alveolit, rethosta, frossa eller febertoppar. Överkänslighet mot någon mikroorganism kan också orsaka hudbesvär såsom klåda, rodnad eller utslag.

De flesta bakterier dör vid kokning. Vid misstanke om bakterier, koka alltid vattnet före användning.

Bakterier i vatten hur kan jag åtgärda det ?

Om man har fått bakterier i sitt vattensystem kan man behöva göra ett antal olika åtgärder.

Det vanligaste och enklaste är att sätta in någon typ av vattenfilter ex UV-filter eller en Omvänd Osmos som hanterar uppkomsten av bakterier. UV-filter är en metod där man utsätter skadliga organismer för ultraviolett ljus som gör dem sterila och därför ofarliga.

UV-ljuset skadar DNA från skadliga organismer och får dem att förlora förmågan att föröka sig och reproducera. De är effektivt ”döda” eftersom de inte kan göra någonting alls.

Men man kan även behöva klorera brunnen och rörledningarna innan installation så att det inte finns bakterier efter filtret. Efter klorering skall ledningarna spolas ordentligt för att ta bort allt klor i dricksvattnet.

Nedan förslag på Vägledning för klorering av enskilda vattentäkter.

Grävda brunnar och naturliga källor:

  1. Fyll en hink med 10 liter vatten och tillsätt 2 matskedar (30 ml) aktivt klor (kalciumhypoklorit 65%) per 1 m3, beräknat utifrån vattenvolymen i brunnen. Dock max 6 matskedar per varje 10 liters hink. 2. Rör om och häll blandningen tillbaka i brunnen.
  2. Spola i alla tappkranar både med kallvatten och varmvatten till dess att det luktar klor.
  3. Låt brunn och ledningssystem stå i vila 2 dygn. Under tiden får ingen förbrukning eller konsumtion ske av vattnet.
  4. Efter dessa 2 dygn skall systemet tömmas och spolas ur tills all klorlukt är borta, detta kan ta flera timmar. Var noga med att såväl varmvatten- som kallvatten-ledningarna spolas ur.

Borrad brunn:

  1. Mät upp mängden aktivt klor (kalciumhypoklorit 65%) för den avsedda volymen vatten som skall behandlas. Det skall vara 3 dl pulver per 10 m3 vatten. Detta motsvarar en koncentration om 20 mg aktivt klor per liter vatten.
  2. Häll ner pulvret i brunnen i olika omgångar under 20-30 min. Häll ca 1 dl per tillfälle tills uppmätt pulver är slut.
  3. Spola i alla tappkranar både med kallvatten och varmvatten till dess att det luktar klor.
  4. Låt brunn och ledningssystem stå och vila i 2 dygn. Under tiden får ingen förbrukning eller konsumtion ske av vattnet. 5. Efter dessa 2 dygn skall systemet tömmas och spolas ur tills all klorlukt är borta, detta kan ta flera timmar. Var noga med att såväl varmvatten som kallvatten-ledningarna spolas ur.

Rekommendationer på vattenfilter mot bakterier

Visar din analys att du har någon typ av bakterier i ditt vatten bör du på ett eller annat sätt åtgärda detta då det kan vara direkt sjukdomsframkallande. Aqua Invent har UV-system som används för desinfektion av bakteriologiskt förorenat vatten. UV systemet eliminerar även mögel, virus och svamp. Så mycket som 99,99% av bakterier, virus, mögelsvampar och alger avdödas.

UV ljus genereras av en lågtryckslampa med hög intensitet. Det är av stor vikt att vatten som skall renas med ett UV filter  inte har höga halter av järn, mangan, humus eller andra partiklar som kan göra att UV-strålarna kan brytas och vattnet renas då inte längre effektivt.

UV-filter är ett naturligt och miljövänligt vattenreningsalternativ som inte använder några kemikalier.

UV systemet påverkar inte lukt, smak, färg eller pH-värdet. Det är viktigt att UV – lampan byts varje år ca 10.000 timmar. För att inte glömma byte av lampan, så finns display på kontrollenheten som talar om hur många dagar lampan har kvar på sin livslängd, när lampan har gått ur sin livslängd så larmar kontrollenheten..

Aqua Invent har ett mycket brett UV program från enkla enheter till mer komplexa lösningar med larm och Wi-Fi. Storlekar från liten enhet till större industriella lösningar. Tillsammans med vårt övriga vattenfiltersortiment kan vi lösa de flesta förekommande fall av föroreningar.

Genom att alltid ta ett vattenprov innan filterinstallation säkerställer man att vattenreningen blir korrekt och effektiv.

Ett annat sätt att skydda sig mot bakterier är med vattenfilter RO (Reverse Osmos) eller på Svenska Omvänd Osmos. Detta är en filterlösning som tar bort samtliga mineraler och salter i olika steg (upp till sex olika filtersteg) där även bakterier avlägsnas.

Ring eller maila oss så berättar vi mer och ger dig kostnadsfria råd utifrån ditt vattens förutsättningar.

Rekommenderade produkter:

 UV-Filter Luminor Blackcomb

 UV-Filter Luminor Blackcomb Rack

 Enjoy Cool (diskbänksmodell)

 Omvänd Osmos AP.RO-M 150/300

Vi rekommenderar

Första steget mot rent vatten är ett vattenprov. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret samt vilket eller vilka vattenprov du vill göra, så skickar vi en provflaska med information och ett frågeformulär inom några dagar. Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för ditt vatten. Resultatet tar cirka 10 arbetsdagar från det att du skickat in din provflaska. Enkelt och smidigt!

Fler vattenproblem

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!