Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet.

De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är:

Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nya brunnar är det inte ovanligt med ett högt antal heterotrofa bakterier men antalet brukar sjunka efter en tids användning.

Koliforma bakterier förekommer i tarmkanalen hos djur och människor men finns också naturligt i jord och vatten. Brunnar anlagda i berg med sprickbildningar eller genomsläppliga jordlager kan förorenas via otäta brunnsväggar.

E-coli (Escherichia coli) finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av bakterien i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande. De flesta e-coli är ofarliga, men det finns även sjukdomsframkallande E. coli som kan ge allvarliga sjukdomssymptom.

En annan liknande typ av bakterie är Clostridium Perfringens, som påvisar ökad risk för vattenburen smitta.

De flesta bakterier dör vid kokning

Bakterier i vattnet kan alltså vara starkt kopplat till brunnens placering och skick. Ligger brunnen nära mark som naturgödslas eller i anslutning till avloppsrör som läcker kommer bakterier lätt in i brunnen. En annan vanlig orsak är att rören är felkopplade.

Mikrobiologisk tillväxt i ledningsnätet i form av heterotrofa bakterier, mikrosvamp och/eller aktinomyceter orsakas oftast av dåligt råvatten och en hög halt av organiskt material i dricksvattnet.

Är vattnet förorenat av sjukdomsframkallande mikroorganismer är åkommor som diarré och illamående vanliga. Symptom från luftvägarna kan orsakas av påverkan av en mikroorganism, såsom ”badsjuka”, alveolit, rethosta, frossa eller febertoppar. Överkänslighet mot någon mikroorganism kan också orsaka hudbesvär såsom klåda, rodnad eller utslag.

De flesta bakterier dör vid kokning. Vid misstanke om bakterier, koka alltid vattnet före användning.

Om bakterier konstaterats i vattnet åtgärdas problemet enkelt med hjälp av UV-ljus genom så kallad UV-vattenfilter. Ring eller maila oss så berättar vi mer och ger dig kostnadsfria råd utifrån ditt vattens förutsättningar.

Rekommenderade produkter:

 UV-Filter Luminor Blackcomb

 UV-Filter Luminor Blackcomb Rack

 Enjoy Cool (diskbänksmodell)

 Omvänd Osmos AP.RO-M 150/300

Vi rekommenderar

Första steget mot rent vatten är ett vattenprov. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret samt vilket eller vilka vattenprov du vill göra, så skickar vi en provflaska med information och ett frågeformulär inom några dagar. Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för ditt vatten. Resultatet tar cirka 10 arbetsdagar från det att du skickat in din provflaska. Enkelt och smidigt!

Fler vattenproblem

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Lukten kan bero på att svavelväte eller metangas förekommer i vattnet, men kan också komma av att bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet. Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!