Home 9 Vattenproblem 9 Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Publicerat torsdag 11 nov, 2021

 

De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är:

 

Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nya brunnar är det inte ovanligt med ett högt antal heterotrofa bakterier men antalet brukar sjunka efter en tids användning.

Koliforma bakterier förekommer i tarmkanalen hos djur och människor men finns också naturligt i jord och vatten. Brunnar anlagda i berg med sprickbildningar eller genomsläppliga jordlager kan förorenas via otäta brunnsväggar.

E-coli (Escherichia coli) finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av bakterien i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande. De flesta e-coli är ofarliga, men det finns även sjukdomsframkallande E. coli som kan ge allvarliga sjukdomssymptom.

 

De flesta bakterier dör vid kokning

Bakterier i vattnet kan alltså vara starkt kopplat till brunnens placering och skick. Ligger brunnen nära mark som naturgödslas eller i anslutning till avloppsrör som läcker kommer bakterier lätt in i brunnen. En annan vanlig orsak är att rören är felkopplade.

Mikrobiologisk tillväxt i ledningsnätet i form av heterotrofa bakterier, mikrosvamp och/eller aktinomyceter orsakas oftast av dåligt råvatten och en hög halt av organiskt material i dricksvattnet.

Är vattnet förorenat av sjukdomsframkallande mikroorganismer är åkommor som diarré och illamående vanliga. Symptom från luftvägarna kan orsakas av påverkan av en mikroorganism, såsom ”badsjuka”, alveolit, rethosta, frossa eller febertoppar. Överkänslighet mot någon mikroorganism kan också orsaka hudbesvär såsom klåda, rodnad eller utslag.

De flesta bakterier dör vid kokning. Vid misstanke om bakterier, koka alltid vattnet före användning.

Bakterier i vatten hur kan jag åtgärda det ?

Om man har fått bakterier i sitt vattensystem kan man behöva göra ett antal olika åtgärder.

Det vanligaste och enklaste är att sätta in någon typ av vattenfilter ex UV-filter eller en Omvänd Osmos som hanterar uppkomsten av bakterier. UV-filter är en metod där man utsätter skadliga organismer för ultraviolett ljus som gör dem sterila och därför ofarliga.

UV-ljuset skadar DNA från skadliga organismer och får dem att förlora förmågan att föröka sig och reproducera. De är effektivt ”döda” eftersom de inte kan göra någonting alls.

Men man kan även behöva klorera brunnen och rörledningarna innan installation så att det inte finns bakterier efter filtret. Efter klorering skall ledningarna spolas ordentligt för att ta bort allt klor i dricksvattnet.

 

Rekommendationer på vattenfilter mot bakterier

Visar din analys att du har någon typ av bakterier i ditt vatten bör du på ett eller annat sätt åtgärda detta då det kan vara direkt sjukdomsframkallande. Aqua Invent har UV-system som används för desinfektion av bakteriologiskt förorenat vatten. UV systemet eliminerar även mögel, virus och svamp. Så mycket som 99,99% av bakterier, virus, mögelsvampar och alger avdödas.

UV ljus genereras av en lågtryckslampa med hög intensitet. Det är av stor vikt att vatten som skall renas med ett UV filter  inte har höga halter av järn, mangan, humus eller andra partiklar som kan göra att UV-strålarna kan brytas och vattnet renas då inte längre effektivt.

UV-filter är ett naturligt och miljövänligt vattenreningsalternativ som inte använder några kemikalier.

Aqua Invent har ett mycket brett UV program från enkla enheter till mer komplexa lösningar med larm och Wi-Fi. Storlekar från liten enhet till större industriella lösningar. Tillsammans med vårt övriga vattenfiltersortiment kan vi lösa de flesta förekommande fall av föroreningar.

Genom att alltid ta ett vattenprov innan filterinstallation säkerställer man att vattenreningen blir korrekt och effektiv.

 

Ring eller maila oss så berättar vi mer och ger dig kostnadsfria råd utifrån ditt vattens förutsättningar.

Rekommenderade produkter:

 UV-Filter Luminor Blackcomb

 UV-Filter Luminor Blackcomb Rack

 Enjoy Cool (diskbänksmodell)

 Omvänd Osmos AP.RO-M 150/300

Vill du ha hjälp?

Om du upplever vattenproblem rekommenderar vi alltid att göra en ordentlig vattenanalys. Du kan även beskriva ditt problem och lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.

Snabbknappar

Beställ en vattenanalys

Få personlig rådgivning

Gör vårt snabbtest

Prata med en specialist

Genom att skicka iväg dina uppgifter godkänner du till Aqua Invents integritetspolicy.

Gör vårt snabbtest

Misstänker du förorening i vattnet? Svara på några enkla frågor och få personlig rådgivning.

Lämna dina uppgifter så kommer en specialist kontakta dig för en analys av dina svar.

Genom att skicka detta formulär godkänner du att din information hanteras i enlighet med  Aqua Invents integritetspolicy.

vattenanalys

Fler vattenproblem

Mangan i dricksvatten – är det farligt?

Mangan i dricksvatten – är det farligt?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Få kostnadsfri rådgivning

Vi är tillgängliga mellan 08:00-16:00 alla dagar. Du kan alltid chatta med oss, maila eller ringa.