Hem 9 Kategori Nyheter 9 Anpassningen till EU:s Nya dricksvattendirektiv från 2023

Anpassningen till EU:s Nya dricksvattendirektiv från 2023

Publicerat tisdag 07 maj, 2024

I mars 2024 trädde EU:s nya dricksvattendirektiv i kraft, en viktig utveckling som markerar en övergång från tidigare regleringar till ett mer omfattande och riskbaserat angreppssätt för dricksvattensäkerhet. Det nya direktivet innebär stora förändringar för alla aktörer inom vattenindustrin, inklusive kommuner, fastighetsägare och företag som Aqua Invent.

Nyckelförändringar och hur de påverkar

Det nya direktivet skiljer sig markant från det äldre genom att introducera en riskbaserad metod för att säkra dricksvattenskvaliteten, som sträcker sig genom hela kedjan. Detta innebär att allt från vattenkällan till kranen kommer att övervakas och utvärderas för potentiella risker. Dessutom omfattar det nya regelverket även krav på material som kommer i kontakt med dricksvatten, samt åtgärder för att minska vattenläckage, vilket är avgörande för att skydda såväl miljön som vattenresurser.

För kommuner och fastighetsägare har nya skyldigheter att rapportera och tillhandahålla data införts som krävs för att bedöma och hantera dessa risker. Dessa förändringar har också kommit att påverka hur dricksvattenkvaliteten kontrolleras och säkerställs.

Som en ledande aktör inom vattenreningsteknik, är Aqua Invent särskilt väl positionerat för att hjälpa både nuvarande och nya kunder att navigera i detta nya regelverk. Vi kan erbjuda avancerade lösningar för vattenprov och rening som inte bara uppfyller de nya standarderna utan även förbättrar vattenkvaliteten.

Framtida möjligheter

Som kunder, oavsett om ni representerar kommuner, företag eller fastighetsägare, är det viktigt att ni förstår hur dessa ändringar påverkar er och hur ni kan förbereda er bäst.

Med EU:s nya dricksvattendirektiv tar vi ett steg framåt mot en säkrare och hållbar framtid. Aqua Invent är här för att hjälpa er att möta dessa nya utmaningar och maximera era vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt.

Regler för enskild dricksvattenförsörjning

För dig som har egen brunn, som enskild dricksvattenförsörjning, tillämpas inte dricksvattenföreskrifterna. Istället vägleds fastighetsägare om hur de bäst hanterar och underhåller sin vattenförsörjning. Dessa råd, som inkluderar tips om vattenberedning och distribution samt kvalitetsrekommendationer, är vägledande men inte obligatoriska.

Gör vårt snabbtest

Misstänker du förorening i vattnet? Svara på några enkla frågor och få personlig rådgivning.

Snabbtest Formulär

Lämna dina uppgifter så kommer en specialist kontakta dig för en analys av dina svar.

vattenanalys

Fler vattenproblem

Vad är PFAS och hur påverkas vi av det?

Vad är PFAS och hur påverkas vi av det?

Om du har följt nyheterna senaste tiden har du kanske hört talas om en grupp kemikalier som kallas PFAS (per- och polyfluoroalkylämnen). Dessa syntetiska kemikalier har använts i en mängd produkter på grund av deras unika egenskaper. De används bland annat som...