VATTENANALYS

Enskilda analyser

Lämpliga analyser för dig som vill få svar på enskilda föroreningar.

Kemisk basanalys

Visar de vanligaste kemiska föroreningarna, bland annat kalk, natrium och svavel.

Metaller

Tar fram information om olika metaller och tungmetaller i vattnet, som järn, mangan, bly och uran.

Mikrobiella organismer

Analyserar även för mikroorganismer som E. koli, koliforma bakterier och andra virus.

Radon

För områden utsatta av radon kan du även inkludera radonanalys. Välj detta i formuläret nedan.

Vattenfilter för hushåll

Kemisk basanalys

Parametrar:
✔ COD(Mn) ✔ Konduktivitet ✔ pH ✔ Alkalinitet ✔ Turbiditet ✔ Färg ✔ Lukt ✔ Hårdhet (totl, dH) ✔ Järn ✔ Kalcium ✔ Kalium ✔ Koppar ✔ Magnesium ✔ Mangan ✔ Natrium ✔ Ammoniumkväve ✔ Ammonium ✔ Nitritkväve ✔ Nitrit ✔ Fosfat ✔ Fosfatfosfor ✔ Fluorid ✔ Nitratkväve ✔ Nitrat ✔ Klorid ✔ Sulfat

Kemisk basanalys rekommenderas vid misstanke om förorening. I den kemiska normalkontrollen ingår undersökning av de kemiska och fysikaliska egenskaperna på vattnet. Det ger svar på om vattnet innehåller ämnen som på längre sikt kan påverka hälsan t.ex. njurar, skelett och tänder. Det ger också svar på hur aggressivt det är mot ledningar, armatur och vitvaror.

(Inkl. moms)

Vattenfilter för hushåll

Metallisk analys

Parametrar:
✔ Aluminium ✔ Krom ✔ Antimon ✔ Nickel ✔ Arsenik ✔ Selen ✔ Bly ✔ Uran ✔ Kadmium

Metallpaketet rekommenderas för att ta reda på om grundvattnet innehåller metaller eller ledningarna och armatur läcker metaller. Aluminium, arsenik och uran förekommer i stora delar av landet och kan försämra kvaliteten på dricksvattnet. Bly och zink är metallföroreningar som ofta debatteras då de kan läcka ut i dricksvattnet från främst blandare eller ledningar.

(Inkl. moms)

Vattenfilter för hushåll

Mikrobiologisk analys

Parametrar:
✔ Escherichia coli ( E. coli) ✔ Koliforma bakterier ✔ Odlingsbara mikroorganismer

Mikrobiologisk analys rekommenderas som uppföljning mellan provtagningarna av den kemiska basanalysen, som bör ske vart tredje år. Det är inte ovanligt med otäta brunnar vilket gör att orent ytvatten från närliggande avlopp eller gödsel kan föra in bakterier i brunnen. Det finns då en överhängande risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer, vilket kan orsaka magsjuka, speciellt hos känsliga individer.

Analys av E.coli och Koliforma bakterier svarar på om sådana problem förekommer. Analysen av Odlingsbara mikroorganismer kompletterar bilden ytterligare av föroreningar från vatten eller jord.

(Inkl. moms)

Vattenfilter för hushåll

Analys för radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran i jordskorpan sönderfaller. Vissa bergarter, som skiffer och granit, innehåller mer radon än andra. Vatten från jordlager och berggrund kan innehålla radon.

Det kan finnas särskilt höga radonhalter i vatten från bergborrade brunnar och i viss mån även i grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Den största hälsorisken med radon i vatten sker vid inandning av radon som avgår från vattnet till inomhusluften. Det sker när radonhaltigt vatten används till bland annat tvätt, disk och vardagshygien, t ex vid duschning.

(Inkl. moms)

Beställ enskild vattenanalys

Fakturan skickas tillsammans med analysresultatet.

  • Välj analyser
  • Kontaktuppgifter
  • Leveransaddress

Leveransadress

Genom att skicka detta formulär godkänner du att din information hanteras i enlighet med  Aqua Invents integritetspolicy.

Så går det till

1. Lägg beställning

Välj din vattenanalys ovan och lägg din beställning. Paketet skickas samma dag och levereras normalt inom 2-3 vardagar.

2. Följ instruktionerna

När du fått hem ditt paket så tar du ett vattenprov genom att följa vår enkla guide. Därefter skickar du tillbaka hela paketet till vårt labb.

3. Tolkning av resultat

Efter ca 10 arbetsdagar får vi tillbaka ditt analysresultat. Då kontaktar vi dig för en muntlig genomgång och rekommendation för rätt filterlösning.

Få kostnadsfri rådgivning

Vi är tillgängliga mellan 08:00-16:00 alla dagar. Du kan alltid chatta med oss, maila eller ringa.

Artiklar om vattenproblem

Husbesiktning – Fem anledningar till att göra vattenanalys

Husbesiktning – Fem anledningar till att göra vattenanalys

Om man står i begrepp att köpa ett hus är det troligtvis aktuellt med en husbesiktning. Undvik då misstaget att inte kontrollera dricksvattnet. Det kan bli en dyr affär och på sikt leda till personliga hälsoskador. Husbesiktningen är en viktig del i processen att bli...

Arsenik i dricksvatten – så farligt är det och så löser man det

Arsenik i dricksvatten – så farligt är det och så löser man det

Det händer att våra vattenanalyser visar förhöjda halter av arsenik. Detta kan vara ett mer eller mindre allvarligt problem för personerna som använder och dricker vattnet. Arsenik är en tungmetall och allmänt känt som ett gift, där så mycket som mängd stor som en...

Mangan i dricksvatten – är det farligt?

Mangan i dricksvatten – är det farligt?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...