Home 9 Nyheter 9 Husbesiktning – Fem anledningar till att göra vattenanalys

Husbesiktning – Fem anledningar till att göra vattenanalys

Publicerat fredag 15 jul, 2022

Om man står i begrepp att köpa ett hus är det troligtvis aktuellt med en husbesiktning. Undvik då misstaget att inte kontrollera dricksvattnet. Det kan bli en dyr affär och på sikt leda till personliga hälsoskador.

Husbesiktningen är en viktig del i processen att bli husägare. Det är ett sätt att försäkra sig om fastighetens kvalitet och skydda sig från framtida oönskade utgifter. Tyvärr är det ovanligt att husbesiktare kontrollerar dricksvattnet i villor med egen brunn, trots att det kan bli en stor ekonomisk last om vattnet visar sig vara otjänligt.

Det finns flera risker med att inte kontrollera vattnet inför ett husköp:

  • Dåligt vatten kan orsaka skador på egendom som värmepump och vitvaror
  • Otjänligt, förorenat vatten kan leda till hälsoskador och sjukdom på sikt
  • Otrevlig nyans, lukt eller smak på vattnet kan påverka levnadsstandard
  • Att åtgärda otjänligt vatten kan leda till dyra utgifter på sikt
  • Vattenproblem kan vara psykiskt påfrestande på kort och lång sikt

Negativa egenskaper i vattnet kan leda till omfattande problem och stora utgifter om de inte åtgärdas i god tid. Därför är det viktigt att göra en attenanalys redan vid besiktningen. Här går vi genom några anledningar till varför vattenanalys inför husköp är viktigt och vad det kan ha för konsekvenser om man försummar det.

Kan orsaka skador på värmepump, vitvaror med mera

Det finns flera olika föroreningar som har en skadlig och utslitande effekt på utrustning som vitvaror, pannor och rörledningar.

Ett vanligt exempel är om vattnet är väldigt surt. Då fräter vattnet på metallen i ledningarna vilket kan leda till rost-, järn- och kopparutfällningar, vilket betyder att man plötsligt har ytterligare föroreningar som måste åtgärdas. Det kan innebära att man helt måste byta ut alla rör i fastigheten till plaströr. Surt vatten är enkelt åtgärdat med ett avsyrningsfilter men det bör åtgärdas i god tid för att inte bli ett större problem.

Hårt vatten, det vill säga kalkrikt vatten, är ett annat problem i olika delar av landet. I detta fall har vattnet en slitande effekt på rören vilket återigen leder till metalliska utfällningar. Det ger även hårda avlagringar i ledningar som kan förstöra vitvaror som tvätt- eller diskmaskiner. Kalkrikt vatten lämnar dessutom fula, mjölkiga fläckar på kakel, glas och porslin som är svåra att tvätta bort. Hårt vatten åtgärdas med ett så kallat avhärdningsfilter.

Järn- och mangan, också ett normalt problem bland både grävda och borrade brunnar, kan också orsaka skador på värmepumpen vilket kan leda till dyra omkostnader. Missfärgningar på ytor och textiler är en annan tråkig konsekvens, och mangan syns även som svarta ”prickar” i vattnet. Det finns järn- och manganfilter som effektivt renar vattnet från dessa metaller.

Vatten med höga salthalter kan slita på varmvattenberedare och värmepump, som i förlängningen kan gå sönder och måste bytas ut helt. Innan en ny panna installeras måste man trots det åtgärda vattenproblemet och installera ett vattenfilter, annars kommer även den nya pannan gå sönder med tiden. Då är det viktigt att först börja med en vattenanalys innan val av ny värmepump eller vattenberedare.

Föroreningar som orsakar hälsoskada

Det sista man vill tänka på när man flyttar in i sitt nya fina hus är att vattnet är skadligt för ens egen och familjens hälsa. Tyvärr är det relativt vanligt att vattenföroreningar leder till någon form av sjukdom eller hälsoskada – såväl lindrigare som allvarligare varianter.

Ett av de mest kritiska problemen med egen brunn är bakterier. Att dricka vatten med bakterier kan snabbt leda till sjukdom, framförallt hos barn och ungdom. Dricksvatten som innehåller bakterier bör helt undvikas att drickas och i vissa fall tvätta sig med. Det är dock enkelt åtgärdat med exempelvis UV-filter eller kolfilter.

Ett vanligt problem som surt vatten kan leda till utfällning i kopparrör, vilket kan orsaka missfärgning av hår, hudirritation, och diarré eller magsjukdom hos små barn. I förlängningen kan dessa problem utvecklas till allvarligare symtom.

Mer hälsoskadliga föroreningar kan vara bly, arsenik, PFAS eller radon som bland annat kan leda till uppkomst av tumörer, leverskada och hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa ämnen är vanligtvis lukt- och färglösa och därmed svåra att upptäcka vilket ställer ett högre krav på att vattenanalys görs i god tid, helst redan vid husbesiktningen.

Har du frågor eller funderingar kring vattenrening för egen brunn, eller vill få mer information om hur du gör en vattenanalys? Du kan alltid ringa oss på 040-41 31 35 eller kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Otrevlig smak, lukt eller utseende

När man flyttar in i sitt nya hus så vill man helst inte upptäcka att vattnet luktar eller smakar unket har en brunaktig, äcklig nyans. Dessa egenskaper behöver inte nödvändigtvis vara skadliga för hälsan men kan vara mycket otrevligt att leva med.

Det finns åtskilliga fall där nyinflyttade familjer helt enkelt inte använt sitt vatten under flera månader eller år just på grund av dålig lukt, smak eller utseende i vattnet. Missfärgat vatten – vilket kan orsakas av ämnen som järn, mangan eller humus – kan även ha en missfärgande effekt på porslin och textilier.

Om vattnet har en rutten doft kan det betyda att det finns bakterier i vattnet. Då är det inte ovanligt att exempelvis en groda eller mus trillat ner i brunnen och avlidit. Misstänker man bakterier i sitt vatten bör man omedelbart sluta dricka det eftersom det kan leda till illamående och i värsta fall sjukdom.

Ett vatten med dessa estetiska problem är tack och lov enkelt att åtgärda med exempelvis luftningsutrustning eller kolfilter. Men för att säkerställa att det inte finns något djupare, bakomliggande problem bör man alltid börja med att göra en vattenanalys.

Vatten räknas inte som ett dolt fel

Om man flyttat in i sitt nya, fina hus med egen brunn och upptäcker problem med vattnet så ligger det inte på säljaren att åtgärda detta. Det täcks inte av försäkringar mot dolda fel såsom Anticimex säljaransvarsförsäkring. Istället faller det under köparens undersökningsplikt att identifiera sådana problem innan köpet.

Otjänligt vatten kan bli en dyr affär beroende på vilken förorening det gäller. Det kan bland annat leda till skador på ledningar, vitvaror, värmepanna och personlig hälsa. Man bör även räkna in kostnaden för en eventuell filterlösning när man förhandlar om huspriset.

Vi rekommenderar därför att man som blivande husägare alltid ber sin besiktningsman att genomföra en vattenanalys innan köpet. Ifall detta inte ingår i besiktningsmannens tjänster så kan man på egen hand ta ett vattenprov. Efter ca två veckor får man tillbaka analysresultatet som visar om vattnet är tjänligt eller inte.

Om man beställer en vattenanalys genom oss får man tillsammans med analysresultatet även en kostnadsfri offert på filterlösning utan köpkrav, samt kostnadsfri rådgivning. Denna information kan man sedan använda i sin förhandling om prislappen på huset.

Undvik onödig oro efter inflytt

För en kort tid sedan fick vi ett samtal av en kund som flyttat in i ett nytt hus. Efter en tid valde han att göra en vattenanalys och upptäckte höga saltnivåer i sin brunn. Han kontaktade sitt närmsta vattenreningsbolag och fick en offert som landade på över hundra tusen kronor, en ofantligt stor summa för ett till synes litet problem.

Bolaget som offererade denna lösning inte hade rätt utrustning att bygga ett specialanpassat filter. De erbjöd helt enkelt ett filter som ”tar alla föroreningar”, inklusive saltet i kundens vatten. Denna typ av filter säljs normalt sett till industrier eller lantbruk med större vattenförbrukning och medför ett kostsamt underhåll på sikt.

Efter att kunden kontaktat oss kunde vi istället anpassa ett filter efter hans specifika vatten. Priset landade på endast en bråkdel av den föregående offerten. Trots ett lyckligt slut blev detta en omskakande resa som hade kunnat undvikas om ett vattenprov tagits redan under besiktningen inför husköpet.

Behöver du rådgivning inför ditt husköp? Du kan alltid ringa eller maila oss för att få svar på alla dina frågor kring vattenrening för egen brunn. Kontakta oss på info@aquainvent.se eller telefon på 040-41 31 35. Beställer du en vattenanalys genom oss får du även kostnadsfri rådgivning och offertförslag på filterlösning.

Vill du ha hjälp?

Om du upplever vattenproblem rekommenderar vi alltid att göra en ordentlig vattenanalys. Du kan även beskriva ditt problem och lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.

Snabbknappar

Beställ en vattenanalys

Få personlig rådgivning

Gör vårt snabbtest

Prata med en specialist

Genom att skicka iväg dina uppgifter godkänner du till Aqua Invents integritetspolicy.

Gör vårt snabbtest

Misstänker du förorening i vattnet? Svara på några enkla frågor och få personlig rådgivning.

Lämna dina uppgifter så kommer en specialist kontakta dig för en analys av dina svar.

Genom att skicka detta formulär godkänner du att din information hanteras i enlighet med  Aqua Invents integritetspolicy.

vattenanalys

Fler vattenproblem

Mangan i dricksvatten – är det farligt?

Mangan i dricksvatten – är det farligt?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

  De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är:   Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nya brunnar är...

Få kostnadsfri rådgivning

Vi är tillgängliga mellan 08:00-16:00 alla dagar. Du kan alltid chatta med oss, maila eller ringa.