Fluorid i dricksvatten – är det farligt?

Fluorid finns naturligt i berggrunden och förekommer främst i borrade brunnar.
Vi får i oss fluorid främst genom dricksvatten, te och livsmedel. Fluoridhalten varierar beroende på typen av berggrund. Har du för höga halter i ditt vatten och konsumerar detta under en längre period kan det orsaka skelettskador, och ett sjukdomstillstånd som heter osteofluoros. Osteofluoros ger smärta och stelhet i leder och minskad rörlighet.

Det har sedan långt tillbaka varit känt att fluorid i dricksvatten förebygger karies. Dock ökar risken för fläckar på tandemaljen, så kallad dental fluoros, redan vid relativt låga halter i dricksvatten (från 1,3 mg/liter) hos barn i den åldern då tänderna anläggs (0–8 år). Vid mild form av dental fluoros är fläckarna vita, medan de i allvarligare form blir mörka och gropiga. Det finns även studier som tyder på att allvarlig fluoros ökar risken för karies.

Med våra fluoridfilter tar du lätt bort de höga halterna så du får ett tjänligt vatten.

Så här säger socialstryrelsen:

  • Mellan 0,8 – 1,2 mg/l har kariesförebyggande effekt
  • Mellan 1,3 – 1,5 mg/l har kariesförebyggande effekt men ska inte ges i större omfattning till barn under 6 månader
  • Mellan 1,6 – 4,0 mg/l har kariesförebyggande effekt men ska inte ges i större omfattning till barn under 18 månader

Fluoridhalter på 6,0 mg/l och över räknas som otjänligt och ska då inte konsumeras.

Rekommenderade produkter:

 Fluoridfilter F-55

 Fluoridfilter F

 Omvänd Osmos Enjoy Slim

Vi rekommenderar

Första steget mot rent vatten är ett vattenprov. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret samt vilket eller vilka vattenprov du vill göra, så skickar vi en provflaska med information och ett frågeformulär inom några dagar. Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för ditt vatten. Resultatet tar cirka 10 arbetsdagar från det att du skickat in din provflaska. Enkelt och smidigt!

Fler vattenproblem

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Lukten kan bero på att svavelväte eller metangas förekommer i vattnet, men kan också komma av att bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet. Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!