Information om vattenundersökning

Synlab är ett externt ackrediterat laboratorium för våra vattenanalyser. På så vis får vi en objektiv
och professionell analys som ligger till grund för ett optimalt reningsförslag.

Vanliga vattenproblem

Innan provtagning:

 • Vattentäkten ska ha varit i bruk i minst 3 månader innan provet ska tagits.
 • Frys kylklamparna.
 • Fyll i provfakta på etiketten med samma namn som ovan.
 • Ta vatten från tappkran så nära brunnen som möjlig, innan tryckkärl eller eventuellt befintligt
  filter.
 • Låt vattnet rinna några minuter innan provtagningen.
 • Tvätta händerna.
 • Ta om möjligt temperaturen på vattnet.
 • Fyll i formuläret noggrant, uppgifterna är viktiga för ett korrekt filterval.
  Kontakta oss om du behöver hjälp med att fylla i formuläret.
Analys & vattenrening

Efter provtagning:

 • Sänd sedan vattenprovet direkt till Synlab. Lämna det på ett av många inlämningsställen i
  hela Sverige som du kostnadsfritt kan lämna dina prover till, som sedan skickas till Synlab.
  Här hittar du en lista över Synlab inlämningsställen. Önskar du att lämna in provet på något
  av postens inlämningsställen istället, så väljer ni att köpa till returfrakt (Parcel tidigare
  företagspaket) redan när ni lägger beställningen. Detta är ett enkelt och bra sätt att få proven
  till laboratoriet i tid och kostar 150 kr.
  OBS! I vissa delar av Norrland används Bussgods istället för Parcel.
  OBS! Det är mycket viktigt att Parcel används om du väljer att anlita posten. Privatpaket av
  olika slag går ej att använda p g a att dessa paket inte levereras direkt till laboratoriet. Detta
  gör att transporttiden för privatpaket blir för lång.
 • Efter 7 – 14 dagar får du analysresultat och förslag på vattenreningsutrustning från oss.
 • Analysen faktureras i samband med analysresultatet.

Kom ihåg:
Brunnsvatten förändras med tiden och analysresultaten är en färskvara. Livsmedelsverket
rekommenderar provtagning minst 1 gång vart 3:e år. Vi rekommenderar även att man tar ett
mikrobiologiskt prov varje år för att inte riskera obehagliga överraskningar i vattnet. Kom även
ihåg att prov ta efter varje utförd åtgärd i brunnen. * Med reservation för eventuella
felskrivningar och ändringar.

Frågeformulär

VIKTIGT!

Pumpens kapacitet

Eftersom pumpens kapacitet är beroende av ledningar, avstånd, sughöjd m.m. är det viktigt att för varje enskilt fall mäta den aktuella pumpens kapacitet enligt nedan.

1. Tillse att ingen vattenförbrukning sker. Öppna en tappkran tills pumpen startar. Stäng då kranen och mät pumpens gångtid, dvs. tiden mellan start och stopp. 

2. Öppna därefter tappkranen och mät upp vattenmängden i liter tills pumpen startar.

3. Pumpens kapacitet i liter/sekund erhålls nu genom att dividera uppmätt vattenmängd i liter med gångtid i sekunder.

4. Uträkning: (Steg.1 ) Liter / (Steg.2 ) Sekunder X 60 =

5. Fyll i resultatet i runtan (Resultat av pumpes kapacitet) frågeformuläret.

  *Osäker? Se produktbilder under frågeformuläret.

  Tryckkärl:

  Hydrofor
  (Utan Gummimembran)

  Hydropress
  Membrantrycktank

  Hydropress
  med påbygg pump

  Behöver du hjälp och rådgivning?

  Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!