Hur beräknar jag pumpkapacitet?

Du kan hitta information om pumpens kapacitet i produktens manual eller online, men informationen kan vara felaktig beroende på pumpens slitage och ålder. Därför rekommenderar vi att man själv mäter pumpens kapacitet genom några enkla steg.

Det tar ca 3-5 minuter att genomföra och man behöver papper, penna, tidtagarur och en hink.

Steg 1. Mät pumpens gångtid

Stäng av allt vatten i hushållet och ta fram tidtagaruret.

Hitta den tappkran som är närmast tryckkärlet (vanligtvis i källaren eller pumphuset), öppna den fullt och spola vatten tills pumpen startar. Det bör låta tydligt när den startar.

Stäng kranen och starta tidtagaruret. Anteckna hur många sekunder det tar fram tills pumpen slutar jobba och blir tyst.

Steg 2. Mät vattenmängd innan pumpen startar

Ta fram hinken. Öppna samma kran fullt och anteckna hur många liter vatten som hinner spolas innan pumpen startar.

Steg 3. Räkna ihop siffrorna

För att slutligen beräkna pumpkapaciteten så dividerar man vattenmängden med gångtiden. Därefter multiplicerar man med 60. Då får man fram flödet i liter per minut.

Exempel: I första steget mäter man att gångtiden är 14 sekunder. Det hinner spola 7 liter vatten innan pumpen startar. 7 liter / 14 sekunder * 60 = 30 l/m.