Hur fungerar omvänd osmos (RO-filter)?

Omvänd osmos (RO) är en teknik som används för att rena vatten. Den fungerar genom att vattnet pressas genom ett filter med små hål som endast tillåter vattenmolekyler att passera. De flesta föroreningar som finns i vattnet, t.ex. salt, mineraler och kemikalier, är för stora för att passera genom hålen i filtret, så de stannar på ena sidan.

Det tryck som krävs för att driva vattnet genom filtret kommer från en pump, och det rena vattnet samlas sedan upp på andra sidan av filtret. De förorenade partiklar som blir kvar på ena sidan av filtret kallas ”avfall”. Avfallet måste regelbundet tömmas ur systemet för att säkerställa att det fortsätter att fungera effektivt.

RO-filtret är en mycket effektiv metod för att avlägsna föroreningar från vatten och används ofta i samband med rening av dricksvatten eller i industrier som kräver högkvalitativt renat vatten.