Hur fungerar vattenfilter?

Det finns många olika typer av vattenfilter men funktionen är vanligtvis liknande. Det inkommande vattnet passerar genom filtret som eliminerar eller reducerar problemet i vattnet. Vanligtvis är filtren fyllda med någon typ av massa, exempelvis sand eller plastkulor som tar hand om problemet.

Mekaniska filter
Den vanligaste varianten som folk känner till är så kallat mekaniska filter, där man använder någon typ av barriär med fina hål för att sila bort oönskade partiklar i vattnet. Beroende på hur fina partiklarna är som man filtrera så kan man anpassa filtret efter mikronstorlek.

Jonbytare
Jonbytarfilter är en mer fysikalisk filterlösning och är en vanlig metod för avhärdning av vatten. Då ersätter filtermassan helt enkelt kalciumjonerna mot natriumjoner vilket gör vattnet mjukare. Andra exempel på jonbytare är våra humus- och nitratfilter. Efter en tid blir massan mättad och behöver regenereras med saltvatten, varför man ofta kan se en salttank med en slang i anslutning till filtret.

Absorption & Adsorption
I absorption- eller adsorptionsfilter används en filtermassa som fångar in orenligheter i vattnet på mikroskopisk nivå. Den vanligaste varianten är kolfilter som tar bort kemiska ämnen, bakterier, lukt och smak. Anledningen till att kol är så effektivt är att varje liten kolpartikel har många kanter och håligheter som ämnena fastnar i.

Omvänd osmos
Detta är en av de mest effektiva men samtidigt mest kostsamma filterlösningarna. I dessa filter pressas vattnet genom en serie fina membran som fångar upp de flesta oönskade ämnena, till exempel salter. Vattnet filtreras faktiskt så effektivt att man vanligtvis ansluter ett ytterligare filter som tillsätter mineraler till vattnet, detta för att återställa vissa av vattnets naturliga egenskaper.

UV-filter
Ett UV-filter innehåller ett lysrör som bombarderar vattnet med UV-strålning. Detta steriliserar virus, bakterier och andra organismer i vattnet vilket förhindrar dem från att föröka sig. Följdaktligen dör samtliga organismer och kan inte längre orsaka skada eller sjukdom i människor som dricker vattnet.