Hur länge håller ett vattenfilter?

Ett normalt vattenfilter kan hållas i drift i väldigt många år om det underhålls på rätt sätt och inte skadas.

Om man upptäcker att ens filter tappar effekt så behöver det inte ha att göra med att filtret är dåligt, det kan istället vara så enkelt att man behöver byta filtermassan. Det kan även finnas andra anledningar till att ett filter tappar effekt, exempelvis att vattenförbrukningen ökat dramatiskt eller att vattnets egenskaper förändrats över tid.

Vad ska jag göra om mitt filter försämrats?

Om ditt filter har tappat effekt eller slutat fungera så är vår rekommendation att du kontaktar den rörfirma som installerade filtret, och beställer en service. Du kan även kontakta oss för muntlig rådgivning över mejl eller telefon.