Vad händer med ämnena som ansamlas i vattenfilter?

När vattenfilter används normalt så fastnar generellt sett alla föroreningar inuti filtret. Många filter har en inbyggd backspolningsfunktion som med jämna mellanrum spolar rent filtret, det använda vattnet går sedan ut i avloppet.

Filtermassan i adsorbtionsfilter blir till slut matt och måste bytas ut. Våra filter har en indikator som visar när det är dags. Den befintliga filtermassan samlas då ihop och lämnas på tippen.

Däremot rekommenderar vi att man gör en årlig service på sina filter, vilket man kan göra själv eller vända sig till sin VVS-firma.