Varför får jag grönt hår / hudirritation?

Om du upplever hudirritation efter dusch eller bad så har du antagligen kopparutfällning i vattnet. När man duschar i varmt vatten så öppnar sig hudens porer och släpper in de små koppartpartiklarna. Efter man kliver ur duschen så krymper porerna, varpå partiklarna innesluts och orsakar den irriterande känslan.

Varför får jag grönt hår?

Om du upplever att ditt hår får en grönaktig nyans efter du duschat så beror det på att det finns kopparutfällning i ditt vatten. När koppar utsätts för syre så får det en grönaktig färg.

Ett annat vanligt symptom på koppar i vattnet, förutom att håret blir grönt, är att huden känns irriterad efter man badat eller duschat. Det beror på att det varma vattnet öppnar hudens porer som då släpper in koppartpartiklar. När porerna sluts så fastnar partiklarna och orsakar den irriterande känslan.

Den vanligaste anledningen till kopparutfällning i vattnet är att vattnet är aggressivt kombinerat med att man har kopparrör i fastigheten. Vattnet fräter då på rören och frigör kopparpartiklar. Detta är ett vanligt problem som åtgärdas enkelt med ett avsyrningsfilter.

Är koppar i vattnet farligt eller hälsoskadligt?

Höga halter av koppar i vattnet är generellt sett inte farligt för vuxna, men kan leda till kräkningar och diarré hos små barn. Om vattnet är surt eller hårt så kan det leda till ytterligare skador på ledningar och vitvaror vilket kan leda till tråkiga omkostnader i förlängningen.

Livsmedelsverket avråder från att använda varmvatten ur kranen till matlagning eller dryck. Då kan du få i dig för mycket koppar. Låt kranvattnet spola någon minut innan du dricker det eller använder det vid matlagning.

Hur åtgärdar jag koppar i vattnet?

Orsaken till att man får kopparutfällning kan bero på att man har surt eller hårt vatten, i kombination med att man har kopparledningar i fastigheten. Då kan det vara aktuellt med ett avhärdningsfilter eller ett avsyrningsfilter beroende på situationen.

Det kan även vara en god idé att byta ut sina befintliga kopparledningar till plaströr.