Varför luktar mitt vatten konstigt?

Ett illaluktande vatten kan ha flera orsaker. Här diskuterar vi några av orsakerna, hur de kan påverkar dig och vad du kan göra för att förbättra vattnets lukt. Om man är osäker bör man alltid ta kontakt med en specialist för att få rådgivning.

Varför luktar vattnet som ruttna ägg?

Svavelväte i vattentäkten kan ge vattnen en äggliknande doft. Det är inte giftigt eller hälsoskadligt för människor eller djur, men det kan vara mycket otrevligt. För att bli av med svavellukten behöver man installera luftningsutrustning som tillsätter syre till vattnet. Vi rekommenderar dock att först ta ett vattenprov.

Varför luktar vattnet metall?

Det kan bero på järn eller mangan i vattnet, två vanligt förekommande ämnen som ger vattnet en stark metallisk doft och smak. Medan järn generellt sett är ofarligt för människor att dricka så kan det leda till skador på vitvaror, porslin och textilier.

Järn och mangan är i normala mängder inte farligt för människor men kan leda till förgiftning vid höga koncentationer, framförallt hos barn. För mycket mangan kan påverka nervsystemet. För att åtgärda detta behövs ett järn- och manganfilter.

Varför luktar vattnet avlopp?

Om vattnet har en rutten, avloppsliknande doft så kan det bero på att det finns bakterier i vattnet, vilket i normala fall orsakas av att något litet djur trillat ned i vattentäkten och dött. Detta är mer vanligt förekommande i grävda brunnar.

Stämmer detta in på ditt vatten rekommenderar vi att omedelbart sluta dricka det och använda det i matlagning, speciellt om du har barn i hushållet. Beställ ett vattenprov för att avgöra exakt vad som är fel med ditt vatten. Vid behov kan du koka vattnet i några minuter för att ta död på alla organismer i det, därefter går det bra att använda vattnet som vanligt eller kyla ner det och förvara i kylskåpet.

För att åtgärda bakterier sin brunn kan man installera ett UV-filter som eliminerar 99,99% av alla organismer i vattnet. Det dock en god idé att undersöka sin brunn och därefter genomföra en klorering av brunnen och samtliga ledningar i fastigheten.