Varför är mitt vatten missfärgat?

Missfärgat vatten kan se ut och bete sig på flera olika sätt. Det kan vara helt ofarligt, men ibland även tyda på att vattnet innehåller ämnen som inte är godartade för människor.

Varför är vattnet brunt eller gult?

En gul- eller brunaktig nyans beror vanligtvis på att vattnet innehåller höga halter av järn eller Humus (COD-Mn). Men det kan också orsakas av rost från rörledningar, industriellt avfall eller från döda organismer i brunnen.

Är det farligt att dricka missfärgat vatten?

Vi rekommenderar inte att dricka missfärgat vatten. Istället bör man omedelbart testa sitt vatten för att undersöka varför vattnet har en missfärgning.

Kan man koka vattnet?

Att koka vatten för att avlägsna förorening fungerar endast för bakterier, virus och mikrobiella organismer. Missfärgat vatten brukar dock orsakas av andra ämnen som inte försvinner genom kokning.

Hjälper det att spola vatten under en längre tid?

Om det är en nyborrad brunn kan missfärgningen bero på sediment som följt med sedan borrningen. Då är det en god idé och rekommendation att spola genom brunnen under ett par dagar, eller till och med veckors tid. Tala med din brunnsborrare eller kontakta oss för rådgivning.

Bor man i en lägenhet och det utförts arbete på ledningarna i fastigheten så kan missfärgningen bero på rostutfällningar i rören. Detta är normalt och brukar försvinna om man låter vattnet spola ett tag.

Bör jag tvätta eller duscha i missfärgat vatten?

Missfärgat vatten har en tendens att fläcka av sig på textilier och andra ljusa ytor. Det är därför inte rekommenderat att använda sådant vatten för rengöring. Att duscha eller bada i missfärgat vatten är generellt sett inget problem.

Kan djur dricka vattnet?

Livsmedelsverkets rekommendation är att samma riktlinjer gäller för människor som för djur.