Vattenproblem med grävd eller borrade brunn?

Det finns ungefär 400 000 enskilda brunnar för permanentboende och lika många för fritidsboende i landet.

Brunnen kan antingen vara borrad eller grävd. Idag är nästan alla nya brunnar djupborrade, men det finns grunda brunnar, ofta handgrävda, som fortfarande är i drift och fungerar.
Egen brunn innebär att du själv måste hålla koll på dricksvattnet och sköta om brunnen. Brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning. Under sommaren kan tillflödet i brunnen vara lågt och med det ge försämrad vattenkvalitet. Därför är det viktigt att göra regelbundna vattenprov för att tidigt upptäcka förändringar och kunna åtgärda dem.

Livsmedelsverket rekommenderar att du gör vattenanalys vart tredje år, men även tätare om du misstänker att vattnet blivit förorenat.

Vattenproblem med borrad brunn?

Idag är nästan alla nya brunnar djupborrade.
Många grävda brunnar har dessutom ersätts med djupborrade eftersom de ger en tryggare vattenförsörjning. En rätt utförd borrad brunn ger ett gott skydd mot ytligt grundvatten samt ha ett bra pH-värde och låga bakteriehalter. Däremot kan förhöjda bakteriehalter förekomma direkt efter borrning med klingar av efter en viss tids användning.
De flesta borrade brunnar ger oftast en god tillgång till vatten men kan även ge bekymmer. De vanligaste problemen som kan uppstå är för höga halter av järn, mangan, fluorid, svavelväte och radon. I kustnära trakter kan även problem med klorid förekomma.
På andra håll i landet, t ex Skåne, kan borrade brunnar även ge väldigt hårt vatten.

Vattenproblem med grävd brunn?

Fördelar med grävda brunnar är att de oftast kostar mindre att anlägga och de sällan ger problem med fluorid, klorid, svavelväte och radon. Nackdelarna kan vara lågt pH-värde och att det är större risk för påverkan av ytvatten.
Att ytvatten kommer ner i brunnen kan bero på att den är dåligt tätad och blir då mer utsatt vid t ex regn och snösmältning.
Man bör även tänka på brunnens placering så att den inte ligger nära avlopp, gödselupplag, beteshagar för kor och hästar eller åkermark. De vanligaste problemen som då kan uppstå med grävda brunnar är höga bakterietal, låga pH-värden samt höga nitratvärden.

Rekommenderade produkter:

 Avjärningsfilter Mn/Mna

 Fluoridfilter F-55

 Avsyrningsfilter A

 Luminor Blackcomb

Vi rekommenderar

Första steget mot rent vatten är ett vattenprov. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret samt vilket eller vilka vattenprov du vill göra, så skickar vi en provflaska med information och ett frågeformulär inom några dagar. Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för ditt vatten. Resultatet tar cirka 10 arbetsdagar från det att du skickat in din provflaska. Enkelt och smidigt!

Fler vattenproblem

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

(Uppdaterad: 11-11-2021) Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet. De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!