Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/customer/www/aquainvent.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 425
Home 9 Vattenproblem 9 Vattenproblem med grävd eller borrade brunn? ( Page )

Vattenproblem med grävd eller borrade brunn?

Publicerat onsdag 02 jun, 2021

Det finns ungefär 400 000 enskilda brunnar för permanentboende och lika många för fritidsboende i landet.

Brunnen kan antingen vara borrad eller grävd. Idag är nästan alla nya brunnar djupborrade, men det finns grunda brunnar, ofta handgrävda, som fortfarande är i drift och fungerar.
Egen brunn innebär att du själv måste hålla koll på dricksvattnet och sköta om brunnen. Brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning. Under sommaren kan tillflödet i brunnen vara lågt och med det ge försämrad vattenkvalitet. Därför är det viktigt att göra regelbundna vattenprov för att tidigt upptäcka förändringar och kunna åtgärda dem.

Livsmedelsverket rekommenderar att du gör vattenanalys vart tredje år, men även tätare om du misstänker att vattnet blivit förorenat.

Vattenproblem med borrad brunn?

Idag är nästan alla nya brunnar djupborrade.
Många grävda brunnar har dessutom ersätts med djupborrade eftersom de ger en tryggare vattenförsörjning. En rätt utförd borrad brunn ger ett gott skydd mot ytligt grundvatten samt ha ett bra pH-värde och låga bakteriehalter. Däremot kan förhöjda bakteriehalter förekomma direkt efter borrning med klingar av efter en viss tids användning.
De flesta borrade brunnar ger oftast en god tillgång till vatten men kan även ge bekymmer. De vanligaste problemen som kan uppstå är för höga halter av järn, mangan, fluorid, svavelväte och radon. I kustnära trakter kan även problem med klorid förekomma.
På andra håll i landet, t ex Skåne, kan borrade brunnar även ge väldigt hårt vatten.

Vattenproblem med grävd brunn?

Fördelar med grävda brunnar är att de oftast kostar mindre att anlägga och de sällan ger problem med fluorid, klorid, svavelväte och radon. Nackdelarna kan vara lågt pH-värde och att det är större risk för påverkan av ytvatten.
Att ytvatten kommer ner i brunnen kan bero på att den är dåligt tätad och blir då mer utsatt vid t ex regn och snösmältning.
Man bör även tänka på brunnens placering så att den inte ligger nära avlopp, gödselupplag, beteshagar för kor och hästar eller åkermark. De vanligaste problemen som då kan uppstå med grävda brunnar är höga bakterietal, låga pH-värden samt höga nitratvärden.

Rekommenderade produkter:

 Avjärningsfilter Mn/Mna

 Fluoridfilter F-55

 Avsyrningsfilter A

 Luminor Blackcomb

Vill du ha hjälp?

Om du upplever vattenproblem rekommenderar vi alltid att göra en ordentlig vattenanalys. Du kan även beskriva ditt problem och lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.

Snabbknappar

Beställ en vattenanalys

Få personlig rådgivning

Gör vårt snabbtest

Prata med en specialist

Kontaktformulär - Litet

Genom att skicka iväg dina uppgifter godkänner du till Aqua Invents integritetspolicy.

Gör vårt snabbtest

Misstänker du förorening i vattnet? Svara på några enkla frågor och få personlig rådgivning.

Snabbtest Formulär

Lämna dina uppgifter så kommer en specialist kontakta dig för en analys av dina svar.

Genom att skicka detta formulär godkänner du att din information hanteras i enlighet med  Aqua Invents integritetspolicy.

vattenanalys

Fler vattenproblem

Mangan i dricksvatten – är det farligt?

Mangan i dricksvatten – är det farligt?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

  De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är:   Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nya brunnar är...

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Få kostnadsfri rådgivning

Vi är tillgängliga mellan 08:00-16:00 alla dagar. Du kan alltid chatta med oss, maila eller ringa.