Guide till korrekt provtagning av vatten

Här kommer en kort introduktion och guide till hur du tar ett vattenprov på bästa sätt. 

Vanliga vattenproblem

STEG 1

Förberedelser

Z

Din vattentäkt ska ha varit genomspolad i sammanlagt minst 3 månader.

Z

Lägg kylklamparna i din frys och låt dem frysa över natten.

Vanliga vattenproblem

STEG 2

Ta vattenprovet

Z

Fyll i ditt namn samt datum och klockslag när du tar vattenprovet.

Z

Ta vatten från tappkran så nära brunnen som möjligt, innan tryckkärl eller befintligt filter – om möjligt, direkt ur brunnen.

Z

Låt vattnet rinnga några minuter innan provtagningen.

Z

Tvätta händerna för att undvika risk för förorening.

Z

Ta om möjligt temperaturen på vattnet.

Z

Fyll i formuläret noggrannt – uppgifterna är viktiga för ett korrekt filterval.

Vanliga vattenproblem

STEG 3

Efter provtagning

Z

Skicka ditt färdiga vattenprov SGS Analytics. Du kan antingen skicka det med en returfraktsedel eller lämna in det på ett godkänt inlämningsställe (se lista här).

Z

Om du skickar genom posten, välj Parcel för expressleverans. Det är viktigt att transporttiden till SGS Analytics är så kort som möjligt.

Z

Inom 7-14 dagar kommer vi kontakta dig för en genomgång av ditt vattenprov och rekommendation av vattenfilter.

Z

Faktura skickas i samband med analysresultatet.

Vanliga vattenproblem

Behöver du hjälp?