Guide till korrekt provtagning av vatten

Grattis! Du har precis beställt en vattenanalys av oss. Här kommer en kort introduktion och guide till hur du tar ett vattenprov på bästa sätt. 

Vanliga vattenproblem
STEG 1

Förberedelser

Z

Din vattentäkt ska ha varit genomspolad i sammanlagt minst 3 månader.

Z

Lägg kylklamparna i din frys och låt dem frysa över natten.

Vanliga vattenproblem

STEG 2

Ta vattenprovet

Z

Fyll i ditt namn samt datum och klockslag när du tar vattenprovet.

Z

Ta vatten från tappkran så nära brunnen som möjligt, innan tryckkärl eller befintligt filter – om möjligt, direkt ur brunnen.

Z

Låt vattnet rinnga några minuter innan provtagningen.

Z

Tvätta händerna för att undvika risk för förorening.

Z

Ta om möjligt temperaturen på vattnet.

Z

Fyll i formuläret noggrannt – uppgifterna är viktiga för ett korrekt filterval.

Vanliga vattenproblem

STEG 3

Efter provtagning

Z

Skicka ditt färdiga vattenprov SGS Analytics. Du kan antingen skicka det med en returfraktsedel eller lämna in det på ett godkänt inlämningsställe (se lista här).

Z

Om du skickar genom posten, välj Parcel för expressleverans. Det är viktigt att transporttiden till SGS Analytics är så kort som möjligt.

Z

Inom 7-14 dagar kommer vi kontakta dig för en genomgång av ditt vattenprov och rekommendation av vattenfilter.

Z

Faktura skickas i samband med analysresultatet.

Vanliga vattenproblem

Behöver du hjälp?