Hem 9 Kategori Nyheter 9 Livsmedelsverkets nya krav på PFAS, bly och arsenik – så påverkar det dig

Livsmedelsverkets nya krav på PFAS, bly och arsenik – så påverkar det dig

Publicerat måndag 09 maj, 2022

Nu har Livsmedelsverket gått ut med ett förslag på hårda nya gränsvärden för bly, arsenik, kadmium och PFAS-kemikalier i dricksvatten. Dessa krav har tagits fram i samråd med den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa.

De nya kraven, som förväntas träda i kraft den 1 januari 2023, är en stark reaktion på framförallt den ökande mängden PFAS i dricksvatten. Anledningen är att skydda hälsan för alla människor i Sverige.

Här är Livsmedelsverkets nya föreslagna gränsvärden:

  • PFAS: < 4 nanogram per liter vatten
  • Bly: < 5 mikrogram per liter vatten
  • Arsenik: < 5 mikrogram per liter vatten
  • Kadmium: < 0,5 mikrogram per liter vatten

Livsmedelsverket lägger stort fokus på just PFAS. Det tidigare rekommenderade gränsvärdet har varit 90 nanogram per liter och sänks alltså nu till 4 nanogram per liter. Det är en dramatisk sänkning med nästan 95%.

Bly, arsenik och kadmium

Det som kan ha störst påverkan på personer, lantbruk och industrier är troligtvis de nya gränsvärden som föreslagits för bly, arsenik och kadmium.

För alla tre av dessa ämnen sänks gränserna med 50%, en dramatisk justering. Detta på grund av ämnenas negativa hälsoeffekter som bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och leverskada.

Om man idag redan har vattenfilter mot dessa ämnen kan det vara aktuellt att göra en ny vattenanalys och överväga att uppgradera sin befintliga lösning.

”För att minska mängden metaller vi utsätts för och skydda hälsan föreslår Livsmedelsverket även sänkta gränsvärden för arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. De gränsvärden som föreslås är 5 mikrogram per liter för arsenik och bly samt 0,50 mikrogram per liter för kadmium.”

Källa: Livsmedelsverket

Vad är PFAS och är det farligt?

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är ett samlingsnamn för industriellt framställda ämnen, framför allt plastpartiklar som är oerhört svåra att bryta ned. Ämnena ligger kvar i vår miljö långt efter de slutat användas och sprids i stor utsträckning via dricksvatten, fisk, frukt och ägg.

Det kan finnas allvarliga risker med att konsumera PFAS under en längre tid, beroende på vilka ämnen man konsumerar. Det kan bland annat ha negativa effekter på levern, blodfetter, sköldkörtelhormon, immunförsvaret och fortplantningen. Det har även kopplats till uppkomst av tumörer.

Så kan du förbereda dig

Dessa förändringar förväntas träda i kraft först den 1 januari 2023. Eftersom chansen är stor att de blir verklighet så rekommenderar vi dig som har egen brunn eller kommersiellt vatten att förbereda dig i god tid genom att göra en ny vattenanalys och ta in offert för lämpliga filter.

Vi har tillverkat och sålt filter för PFAS, bly, arsenik och kadmium sedan många år tillbaka. För kostnadsfri rådgivning, kontakta oss eller begär en offert.

Gör vårt snabbtest

Misstänker du förorening i vattnet? Svara på några enkla frågor och få personlig rådgivning.

Snabbtest Formulär

Lämna dina uppgifter så kommer en specialist kontakta dig för en analys av dina svar.

vattenanalys

Fler vattenproblem

20 anledningar till att dricka vatten

20 anledningar till att dricka vatten

I vårt dagliga liv är vatten utan tvekan en av de viktigaste livsmedlen. I den här artikeln kommer vi att utforska varför det är viktigt att dricka vatten, dess roll för vår hälsa och hur ett vattenfilter kan vara en värdefull investering för din hälsa. Därför är...

Vad är PFAS och hur påverkas vi av det?

Vad är PFAS och hur påverkas vi av det?

Om du har följt nyheterna senaste tiden har du kanske hört talas om en grupp kemikalier som kallas PFAS (per- och polyfluoroalkylämnen). Dessa syntetiska kemikalier har använts i en mängd produkter på grund av deras unika egenskaper. De används bland annat som...