Rent vatten är idag en växande sektor både för den medvetne konsumenten och för industrin. Aqua Invent är ett vattenreningsföretag som tillverkar vattenreningsutrustning för hushåll, lantbruk, sjukhus och industri.

I vår produktion finns allt från konventionella vattenfilter till specialkonstruerade anläggningar grundade på situationsspecifika krav och behov. Vi tillverkar vårt eget kvalitetssäkrade varumärke Enviro-filter®.

Aqua Invent AB startades 1984 på Forskningsbyn Ideon i Lund. I den kreativa och ambitiösa miljön utvecklades snart vattenreningsprodukter och försäljning. Idag är Aqua Invent ett ledande vattenreningsföretag. Verksamheten är förlagd till egna lokaler i Lomma, nära till Malmö, Lund och Köpenhamn.

Vår framgång bygger på professionalitet, teknikkunnande och lång erfarenhet på området. Aqua Invent har förtroendet att leverera till kunder med höga krav på tillförlitlighet vad avser kompetens och produktkvalitet. Vi konkurrerar inte med lägsta pris, utan med hög kvalitet, säkra funktioner och nöjda kunder. En viktig framgångsfaktor är samarbetet mellan kollegor, kunder och leverantörer.

I vår företagskultur värnar vi om kunden genom att sträva efter att överträffa förväntningarna och prioritera kvalitet. Vi tar ansvar för och levererar till kunder och samarbetspartners det vi åtagit oss.

Aqua Invent blev utsett till årets företagare i Lomma 2011 och är medlemmar i Företagarnas riksorganisation.

Kvalitets- och miljöansvar

För vår tillverkning av vattenfilter väljer vi leverantörer av komponenter med noggrannhet. Vi prioriterar leverantörer och speditörer som levererar hög kvalitet och då det är tillämpbart följer vi givetvis direktiv enligt RoHS och Reach-förordningarna.

Vi tar vårt producentansvar på stort allvar. Återvinning och miljöfrågor står högt i prioritet.

Vilken produkt du än köpt hos oss har du alltid garanti på material och funktion. Du kan känna dig trygg med våra produkter!

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i utbud och utförande.