Arsenikfilter

Våra arsenikfilter finns som traditionellt filter för hela hushållets vatten och även i en mindre variant med tillhörande tappkran vilken monteras på ett tappställe, till exempel i köket. Du kan läsa mer om arsenikfilterna nedan.

Arsenik är hälsovådligt

Arsenik är ett halvmetalliskt grundämne som finns naturligt i berg och jord. Det kan även förekomma i dricksvatten och kan då orsaka arsenikförgiftning. Arsenik är helt doft- och smaklöst och kan därför vara svårt att upptäcka utan en analys av vattnet. Utsätts man för höga halter kan cancertumörer uppstå. Socialstyrelsen yrkar på att höga arsenikhalter i enskilda brunnar orsakar två extra dödsfall per år i Sverige.
Arsenik kan också indikera påverkan från en föroreningskälla, såsom bekämpningsmedel eller tryckimpregnering (från virke). I bergborrade brunnar är dock orsaken oftast naturlig, då arseniken oftast beror på naturligt förekommande arsenikrika mineraler. Det är också i just bergborrade brunnar som problemet är som vanligast, men arsenik kan även förekomma i andra typer av brunnar.

Genom installation av ett arsenikfilter kan du känna dig trygg med ditt vatten!

Specifikation över gränsvärden finner du här.

Produkter

Arsenikfilter AS-1248

Se produkt
Enviro

Arsenikfilter AS-10

Se produkt
Enviro