Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Arsenikfilter AS-10

Produktblad PDF

 

Vårt arsenikfilter reducerar effektivt höga arsenik- och uranhalter till en normal och oskadlig nivå vid ett tappställe. Arsenikfiltret AS-10 är ett filter i fyra enheter; vattenmätare, reningsfilter, patronfilter och tappkran.

Reduktion av arsenik sker genom jonbyte med en selektiv jonbytesmedia i filtertanken. En sidoeffekt med AS är att tungmetaller som exempelvis uran och krom-6 reduceras i filtret. 

AS-10 kan installeras under diskbänken med en separat tappkran på diskbänken (för matlagning och dricksvatten). Patronfiltret byts ut vid behov beroende på vattnets kvalitet i övrigt. Filtrets reningskapacitet i m3 innan utbyte av filtermassa krävs, kan schablonmässigt beräknas genom att dividera 313 200 (Indexkapaciteten) med den sammanlagda halten av Arsenik och Uran uttryckt i μg / liter. Vi hjälper dig gärna med beräkningen!

Vattenfiltret är utrustat med vattenmätarutrustning som larmar innan filtermassans kapacitet är uttömd. Intervallen är beräknade med underlag av råvattenanalys och vattenförbrukning. Normalt sker utbyte med två till tre års intervall.

Järn- och manganhalten i vattnet bör inte överstiga 0,3 respektive 0,2 mg/liter. Högre halter förkortar filtermassans livslängd.

Med filtret levereras slangar, slangklämmor och kopplingar.

Här finner du fler arsenikfilter.

Tillbehör/Förbrukningsmaterial

Specifikation

Dimension H x Ø (mm) Röranslutning Maxflöde (l/min) Arbetstryck max (bar)
530 x 208 R15 4 6