Avhärdningsfilter

Problem med hårt vatten upptäcks oftast genom att klädtvätt kräver en stor mängd tvättmedel och att tvätten blir hård och sträv. Orsaken till detta är att tvättmedlet förenas med hårdhetsbildarna och ger svårlösliga salter (kalktvålar). Man kan även uppmärksamma problemet genom att tvål, schampo och diskmedel löddrar mindre. Med ett avhärdningsfilter, även kallat mjukvattenfilter eller kalkfilter, blir ditt vatten mjukare.

Uppvärmning av vattnet ger kalkavlagringar

Vid uppvärmning av vattnet bildas beläggningar och kalkavlagringar (även kallat pannsten) i rörsystem, varmvattenberedare, hushållsmaskiner, kokkärl och på porslin. Pannstenen leder värme 37 gånger sämre än järn, vilket ger ökade uppvärmningskostnader. Ett tydligt exempel på detta är att en kalkstensavlagring på 2 mm ger en ökning av energiförbrukningen med cirka 20 %!

Läs mer om vita avlagringar här.

Kalkhaltigt vatten är oftast orsaken till hårt vatten. Därför kan man endast genom brunnens lokalisering gissa att ett avhärdningsfilter behövs. Detta eftersom kalkhaltigt vatten är vanligare i vissa delar av landet. Vattenhårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH ). 15 °dH är gränsvärdet, men ibland kan problem upplevas vid en betydligt lägre hårdhet.

Våra avhärdningsfilter är anpassningsbara!

En hög halt lösta kalcium- och magnesiumsalter i vattnet är det som ger en hög vattenhårdhet. Det är dessa ämnen som ett avhärdningsfilter avlägsnar genom vad som kallas jonbyte.

Alla våra avhärdningsfilter är utrustade med justeringsventil. Justeringsventilen gör att du själv kan reglera vattenhårdheten till önskad nivå. Vi erbjuder en rad olika varianter av avhärdare anpassade för olika kombinationer av vattenproblem, vattenförbrukning och förutsättningar. Här nedan ser du våra avhärdningsfilter.

Produkter

Avhärdnings-/Humusfilter
AHSH

Se produkt
Enviro

Avhärdnings-/Nitratfilter
AHSN

Se produkt
Enviro

Avhärdnings-/Humusfilter
MKSH

Se produkt
Enviro

Avhärdnings-/Nitratfilter
MKSN

Se produkt
Enviro

Avhärdningsfilter MK-C

Se produkt
Enviro

Avhärdningsfilter AH-Duplex

Se produkt
Enviro

Avhärdningsfilter Mikro 4

Se produkt
Enviro

Avhärdningsfilter AH-T

Se produkt
Enviro