Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Avsyrningsfilter som tar bort gröna missfärgningar

Våra avsyrningsfilter avhjälper problem med surt och aggressivt vatten. Problemen upptäcks oftast genom att köks- och sanitetsporslin får gröna oxiderade kopparutfällningar, eller att ljust hår blir grönaktigt vid tvätt. Man kan även få hudirritationer vid kontakt med vattnet.

Läs mer

Ett avsyrningsfilter skonar rören!

Aggressivt vatten kan genom så kallad korrosion, fräta sönder rör och varmvattenberedare. De metaller som då utlöses i vattnet kan vara hälsovådliga att inta. I förlängningen kan korrosionsskadorna bli så omfattande att de ger vattenskador på fastigheten. Något som kan bli förödande kostsamt att reparera och ersätta. Vårt filter neutraliserar vattnet så att korrosionen inte uppstår.

Avsyrningsfilter åtgärdar surt vatten och lågt pH-värde

Surt vatten beror oftast på den allmänna försurningen i luft, mark och vatten. pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska egenskaper. Kort sagt innebär det att vattnets pH-värde är lågt.

Genom att installera ett avsyrningsfilter som höjer pH-balansen och neutraliserar aggressiv kolsyra får man ett säkert och bra dricksvatten som är skonsamt mot såväl rören som huden. Våra filtermodeller renar dessutom även vattnet från lägre halter av järn, mangan och partiklar då vi vet att dessa problem ofta går hand i hand. Allt för att du ska känna dig trygg med ditt vatten!