Filtermedia för adsorption
(arsenik, fluorid, kol)

Arsenikmassa för Arsenikfilter

Filtermassan utgörs av en selektiv jonbytare som adsorberar (drar till sig) vattnets arsenik- och uraninnehåll.

Förpackning: 1 liter

Fluoridmassa för fluoridfilter

Filtermassan utgörs av aktiverad aluminiumoxid som adsorberar (drar till sig) vattnets fluoridjoner.

Förpackning: 1- 216 liter

Aktivt kol Aquasorb H150

(syratvättad kvalitet)

Aktivt kol för att rena vatten från kemiska substanser samt organiska ämnen genom adsorption, som tex. smak, pesticider, lukt, färg mm. Svart granulat.

Kornstorlek: 0,43 – 1,7 mm
Volymvikt: 0,5 kg/liter
Säck: 25 kg/50 liter
Förpackning: 1-49 liter

Fler sorters filtermedia hittar du här.