Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Filter som effektivt reducerar höga fluoridhalter

Fluoridfilter används då dricksvattnet innehåller höga halter fluorid. Fluorid är ett naturligt förekommande grundämne som finns i berggrunden. Om din bergborrade brunn finns i ett område med fluoridhaltig berggrund innehåller också dricksvattnet ämnet. I måttliga mängder är fluorid bra, till exempel för att förebygga karies. I för stora mängder kan det dock ge besvär. Då kan ett fluoridfilter vara lösningen. Nedan kan du läsa mer om vårt fluoridfilter F-55.

Läs mer

Behöver jag ett fluoridfilter?

Ett vanligt tecken på höga halter, över 1,2 mg/l, är missfärgningar på tänderna. Det är ett rent estetiskt problem, men kan upplevas som mycket otrevligt. Halter under detta kan tvärtom, vara bra för tänderna eftersom att det har en kariesförebyggande effekt. Detta är anledningen till att de flesta tandkrämer idag innehåller fluor och också har en rekommendation att de inte ska sväljas. Många väljer att installera ett fluoridfilter även vid dessa nivåer.

Hälsofara med höga fluoridhalter i vattnet

Blir fluoridhalterna i vattnet mycket höga (> 6 mg/l) börjar fluoriden bli ett hälsoproblem. Rör det sig om dessa nivåer är det ett krav att man installerar ett fluoridfilter om vattnet ska vara brukbart.

Fluoriden börjar lagras i kroppen vid ett högt intag. Hos en vuxen stannar upp emot 60 % kvar i kroppen och hos barn är siffran ännu högre. Får du i dig mycket fluorid under en lång tid påbörjar kroppen fluoridinlagring i benvävnaden, ett tillstånd som kallas osteofluoros. Osteofluoros innebär att benmassan och bentätheten ökar, vilket orsakar stelhet och smärtor. Vissa studier har påvisat ökad risk för benbrott vid konsumtion av höga halter fluorid. Andra studier menar även att skador kan ske på hjärnan och sköldkörteln.

Vatten med förhöjd fluoridhalt bör särskilt inte ges till små barn eftersom att de är mer känsliga och tar upp mer av ämnet i kroppen. Ju äldre vi blir desto mer fluorid kan vi hantera utan inlagring.

Vårt fluoridfilter minskar effektivt halterna av fluorid i vattnet till en normal och oskadlig nivå.