Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Avjärningsfilter Mn / MnA

Produktblad PDF Mn              Produktblad PDF MnA                    Manual PDF

 

Mn/MnA är helautomatiska vattenfilter med mycket god reningsförmåga av järn och mangan till en låg driftskostnad. De är underhållsfria och kemikaliefria. Filtren är även lämpliga för vatten med svavelväte. Både Mn- och MnA-filter monteras efter tryckkärl (hydrofor).

Avjärningsfilter Mn

Avjärningsfilter Mn är helautomatiskt. Med tidsstyrd automatik renas vattnet från järn, mangan, svavelväte och partiklar. Filtrets funktion är att genom katalytisk oxidation och fällning rena vattnet från järn och mangan. Det sker utan någon tillsats av oxidationskemikalier. I stället förbehandlas vattnet med syre i medföljande vattenförbehandlare (Oximat eller Micronizer). Vattenförbehandlaren monteras mellan pump och hydrofor. Verksamt filtermedia är Mangandioxid.

Avjärningsfilter MnA

Avjärningsfilter MnA är ett kombinationsfilter som har Mn-filtrets alla egenskaper men som dessutom neutraliserar aggressiv kolsyra och höjer pH-värdet, med andra ord ett järn-, mangan- och avsyrningsfilter i ett. Verksamt filtermedia är Mangandioxid och Magnodol (halvbränd dolomit). Filtret skall efterfyllas med Magnodol två till tre gånger per år. Påfyllningsöppning (1 ¼’’) för en enkel efterfyllning är standard. Vid installation med hydropress utrustas filtret med en specialanpassad luftningsutrustning för optimal funktion.

Här finner du fler avjärningsfilter.

Offertförfrågan
X

Produkt Offertförfrågan

Tillbehör/Förbrukningsmaterial

Specifikation

Beteckning
Mn-/MnA
Diameter (mm) Höjd (mm) Genomströmningskapacitet
liter/min vid filtreringshastighet
Anslutning Backspolningsflöde (l/min)
10 m/h 12 m/h 15 m/h
10 254 1310 8,5 11,0 13,0 R20 25
12 305 1420 12,0 15,0 18,0 R20 36
13 330 1600 14,0 17,0 21,0 R25 42
16 401 1900 21,0 25,0 32,0 R40 64

Filtret finns i fler storlekar än de som anges här och specificeras vid förfrågan.
1) Kapacitet vid höga järn- och manganhalter
2) Kapacitet vid medelhöga värden
3) Kapacitet vid lägre värden