Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Filtrerar bort hälsofarliga nitrat ämnen

Ett nitratfilter avlägsnar effektivt nitratet i vattnet oberoende av dess orsak. Våra filter finns dessutom i flera storlekar med olika kapaciteter beroende på, bland annat, hur omfattande problemen och vattenförbrukningen är.

Nedan finner du vårt utbud. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Läs mer

Våra nitratfilter ger ett säkert och tryggt vatten!

Nitratfilter tar bort ämnet nitrat i dricksvattnet. Intag av nitrat kan orsaka hälsoproblem för hela familjen. Överstiger nitrathalten 20 mg/l, bör man inte ge vattnet till barn som är under 1 år.

Nitratet omvandlas till nitrit när det når kroppens matsmältningssystem, vilket försämrar syreupptagningsförmågan i blodet. Denna åkomma kallas mäthemoglobinemi. Nitrat i sig är alltså inte skadligt för oss, det är när det ombildas till nitrit som det kan ge negativa hälsoeffekter.

Varför nitrat?

Förekomsten av nitrat i brunnsvattnet kan ha en mängd olika bakomliggande orsaker. Det kan bero på att brunnen är väldigt djup och därmed får dålig syretillförsel, en förutsättning för att ämnet ska bildas. Föroreningar från gödsel och avlopp kan ligga bakom värdena, vilket i sin tur också orsakar en ökad risk för vattenburen smitta. Nitrat kan även finnas i luften.

Föroreningar kan ta sig in i brunnen från närliggande markyta, men kan också transporteras in tillsammans med grundvattnet. En undersökning av hur marken runt om brunnen används brukar vara ett första steg för att finna orsaken till höga nitrathalter. Finns det kanske en läckande gödselbehållare?

Jordbruk medför alltid att viss mängd nitrat läcker in i grundvattnet, men hur hög halten i brunnsvattnet blir beror på hur grundvattnet rör sig och vilken jordmån som finns i området. Oftast är det dock svårt att genomföra åtgärder eftersom det innebär att markanvändningen måste ändras. Ett nitratfilter åtgärdar problemen även om inte markanvändningen inte ändras.

När kan nitratfilter användas?

Nitratfilter kan användas för dig med såväl grävd som borrad brunn, även om det är vanligare med nitratproblem i grävda brunnar. Att försöka åtgärda problemen genom en djupare borrning har sällan någon effekt.

Enklaste lösningen på problemen är att montera ett nitratfilter på huvudledningen.