Enviro

Autodos

Autodos kopplas enkelt till ett järnfilter för dosering av kaliumpermanganat.  Doseringsvolym: 2,8 – 8 l/regenerering. Kaliumpermanganatförråd: Max 5 kg.