Enviro

Hårdhetstest

Testset för mätning av vattenhårdhet i odH. Hårdheten avläses genom färgomslag.
Noggrannhet 1°dH.