Enviro

Resin Clean

Resin Clean är en rengöringsvätska för katjonbytare (avhärdningsmassa till avhärdningsfilter). Vätskan används för att avlägsna järn och mangan från filtermassan så att den kan fortsatt användas med effektiv reningsförmåga på vattnet. Innehåller fosforsyra.

Resin Clean finns i förpackningar om:
1 liter
5 liter