Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Radonavskiljare - avluftar radon i dricksvatten.

Våra radonfilter avluftar inte bara radon utan syresätter samtidigt vattnet. Detta ger en enklare installationskedja och gör att ett eventuellt järn/mangan-filter kan sättas efter radonavskiljaren där man får en effektivare rening av järn i vattnet.

Läs mer

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas ur radium, vilket finns naturligt i berggrunden. Därför är det generellt sett vanligare med högre halter i bergborrade brunnar än i grävda brunnar. Radonhalten kan skilja mycket mellan olika näraliggande brunnar. Därmed är grannens radonfria vatten inte en garanti för att det inte finns i din brunn.

Radon varken syns eller luktar i vatten. Det gör det svårt att upptäcka utan att ett prov tas på vattnet. Ämnet ingår inte i vår standardanalys, men kan beställas som ett tillägg. Kontakta oss eller skriv ett tillägg i meddelanderutan när du beställer din vattenanalys.

Radon är inte farligt att dricka, men är lungcancerframkallande vid inandning. Särskilt känsliga är rökare. När man duschar eller exempelvis tappar upp vatten för att diska avluftas radonet från vattnet ut i inomhusluften. I inomhusluften blir radon en cancerframkallande gas.

Man bör installera en radonavskiljare om radonhalten överstiger >1 000 Becquerel per liter, vilket enligt livsmedelsverket ansas vara otjänligt. Du kan läsa mer om radon i  strålsäkerhetsmyndighetens informationsbroschyr.