Vattenfilter för större förbrukning

Aqua Invent levererar driftsäker utrustning för vattenrening med precision och säkerhet till lantbruk, hotell, sjukhus, industrier och andra större förbrukare.

Specialdesignade vattenreningsanläggningar

Våra kompletta lösningar grundas på vattnets beskaffenhet och en kravspecifikation. Vi kan i samarbete med er ta fram vattenreningslösningar och vattenfilter som integreras i befintliga system. Med leveransen följer alltid en utförlig dokumentation för skötsel och optimal funktion av anläggningen.

Anläggningar för export byggs i Sverige och kan installeras i en container som transporteras vidare till installationsplatsen för att sedan kopplas samman med objektets vattensystem.

Givetvis levererar vi även reservdelar, extra filtermedia och andra tillbehör till samtliga vattenreningsanläggningar.

Exempel på den här typen av framtagna vattenreningsanläggningar kan du se här.

Produkter

Kemikaliefria Avjärningsfilter
Mn för större förbrukning

Se produkt

Avhärdningsfilter AH-T för
större förbrukning

Se produkt

Avsyrningsfilter för
större förbrukning

Se produkt