Avhärdningsfilter AH-T för
större förbrukning

AH-T i vår Enviro®-serie är ett avhärdningsfilter med separat salttank. Filtret är helautomatiskt med en flerstegs filterventil som med tidsstyrning medger regenereringsintervall 2 ggr/dag till var 99:e dag eller med volymstyrning där regenereringsintervallen bestäms av verklig vattenförbrukning.
Filtermedia är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) från vattnet och gör det mjukt.

Filtertankarna är i kompositmaterial, innerbehållare i polyeten, utvändigt förstärkt med epoxybunden glasfiber.
Filter upp till storlek 2469 T har normalt toppmonterad automatik medan större storlekar även finns med sidomonterad automatik.
Avhärdningskapaciteten, det vill säga den mängd vatten i m3 som filtret kan avhärda mellan regenereringarna, erhålls genom att indexkapaciteten divideras (se specifikation) med råvattenhårdheten i odH. Filtren kan även parallellkopplas med förregling mot samtidig regenerering.

Större filter specificeras på begäran.

Specifikation

Beteckning
Diameter
(mm)
Höjd (mm)
Ventiltyp
Genomströmn.
kap. (l/min) *)
Indexkap.
(m3/°dH)
Saltförbrukn.
per reg. (kg)
Ansl.
Utv.
Salttank
(liter)
AH – 56T 304 1415 268 51 168 6,7 R20 100
AH – 75T 333 1560 268 56 225 9,0 R25 100
AH – 120T 406 1850 268 70 360 14,4 R25 200
AH – 1865T 469 2130 298 136 525 21,0 R50 200
AH – 2160T 552 1882 298 162 675 27,0 R50 300
AH – 2469T 610 2135 298 177 900 36,0 R50 400
AH – 3072T 770 2295 298/S260 207/240 1500 60,0 R50 400
AH – 3672T 927 2250 S360 360 2175 87,0 R50 400

 

*) Vid Δp 0,95 Bar