Provformulär

Här kan du beställa hem ett vattenprov och få information om olika provpaket & priser.

Vi använder oss av SGS Analytics som är ett ackrediterat laboratorium för dricksvatten.

Provpaket

Trygghetspaketet:

Till dig med egen brunn så rekommenderar vi vårt Trygghetspaket
Detta analyspaket är hopsatt utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för dig med egen brunn – här får du en tydlig helhetsbild av kvaliteten på ditt vatten.

Läs mer: Trygghetspaketet.

Pris: 1625 kr

Trygghetspaketet + Radon:

Till dig med egen brunn så rekommenderar vi vårt Trygghetspaket. Här får du även ta del av utökad analys för Radon.

Pris: 1850 kr

Enskilda analyser

Basanalys Kemisk:

Kemisk basanalys rekommenderas vid misstanke om förorening. 

Mer information (PDF).

Pris: 610 kr

Mikrobiologisk bakterier:

Mikrobiologisk analys rekommenderas som uppföljning mellan provtagningarna av den kemiska basanalysen, som bör ske vart tredje år.

Mer information (PDF).

Pris: 480 kr

Utökad analys (metaller):

Metallpaketet rekommenderas för att ta reda på om grundvattnet innehåller metaller eller ledningarna och armatur läcker metaller.

Mer information (PDF).

Pris: 770 kr

Utökad analys (radon):

Radonpaketet rekommenderas vid misstanke om radon i grundvattnet. 

Mer information (PDF).

Pris: 350 kr

Beställ vattenprov

Välj mellan våra olika vattenprov. Fakturan skickas med analysresultatet. 

Kontaktuppgifter

Leveransadress

När du beställt – Vad händer då?

När du skickat in…

Efter att du skickat in din beställning skickas det provflaska och instruktioner hem till dig.  Du fyller själv provflaskan och anger information enligt anvisningarna för att sedan skicka in den för analys. (Psst! Vill du ha hjälp på vägen eller har några frågor är du alltid välkommen att ringa oss.)

Cirka 10 arbetsdagar senare är provresultatet klart och du får då hemskickat resultatet tillsammans med fakturan och våra kostnadsfria åtgärdsrekommendationer. Behöver du vidare rådgivning kring ditt vatten kan du kontakta oss. Rådgivning ingår alltid!

Resultat & uppföljning…

I resultatet av vattenprovet får du en enkel översikt över hela analysen tillsammans med en förklaring över vilka värden som eventuellt bör åtgärdas. Vi berättar lite kort om vattenproblemen och ger dig också förslag på filter som passar för just ditt vatten och i din fastighet. (Har vattnet goda värden får du endast provresultatet och fakturan.) Vi grundar filteranpassningen på de uppgifter du fyller in i frågeformuläret, därför är det viktigt att du fyller i så mycket som möjligt. Har vi några kompletterande frågor så kontaktar vi dig.

Du kan sedan i lugn och ro gå igenom resultatet och vår offert. Du är självklart välkommen att höra av dig med eventuella frågor – och, såklart, för att beställa vattenfilter.