Support

Vår support finns tillgänglig alla vardagar mellan 8 och 16:30. Vi svarar på dina frågor kring vattenrening eller ditt vattenfilter.

FAQ

Här svarar vi på era vanligaste frågeställningar.

Mitt vattenfilter fungerar inte som det ska. Vad ska jag göra?

Om du får problem med ditt filter och en felkod visas brukar oftast problemet vara enkelt att lösa.  I vår produktkatalog hittar du de flesta av våra filter. Där kan du läsa mer om din produkt och även hitta manualer med instruktioner för hur du åtgärdar vanliga felmeddelanden. Skulle du ändå inte få ditt filter att fungera korrekt är du välkommen att ringa eller maila vår support som finns tillgänglig under vardagar mellan 8:00 och 16:30.

Vad betyder värdena i vattenanalysen?

Det är inte alltid så lätt att förstå sig på de olika parametrarna och vilken inverkan de har på såväl hälsa som hus. Tillsammans med resultatet på din vattenanalys beskriver vi alltid de värden som är avvikande lite närmare och ger såklart även åtgärdsförslag. Har du fler frågor kring analysresultatet är du såklart alltid välkommen att höra av dig!

Hur beräknar jag vattenpumpens kapacitet?

Eftersom pumpens kapacitet är beroende av ledningar, avstånd, sughöjd med mera, är det viktigt att för varje enskilt fall mäta den aktuella pumpens kapacitet enligt beräkningen nedan.

1. Tillse att ingen vattenförbrukning sker. Öppna en tappkran tills pumpen startar. Stäng då kranen och mät pumpens gångtid, det vill säga tiden mellan start och stopp. Notera antal sekunder.

2. Öppna därefter tappkranen och mät upp vattenmängden i liter tills pumpen startar. (Tänk på att du kan stänga av kranen emellan och tömma kärlet du använder för uppmätning av vattnet) Notera antal liter.

3. Pumpens kapacitet i liter/sekund erhålls nu genom att dividera uppmätt vattenmängd i liter med gångtid i sekunder. 

Service i filmformat

Här finner du instruktionsfilmer för våra vanligaste filter.

MK filter, AH upp till 50, Mn10, MnA10, DFX upp till 12, DFAX upp till 12.

Gör filtret trycklöst.

Service på övriga filter upp till 18.

Programmering av P program.

Programmering av C program.

Snabb programmering.

Stor service: Filter med 255 ventil.

Stor service: Filter med 263 och 268 ventil.

Foleo ventil.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!