Svarta prickar i vattnet

Mörka flagor, eller svarta prickar, i dricksvattnet orsakas oftast av manganhaltigt grundvatten. Mangan bildar utfällningar i vattenledningarna, som när de lossnar ger ett missfärgat (svart) vatten. Ibland upptäcks mangan genom att det ger fläckar på tvätten och det kan också ge upphov till utfällningar i ledningarna.

Problem med svarta prickar i vattnet uppstår oftast vid stora vattentappningar

Mangan är ett metalliskt grundämne som finns i berggrunden. Vi får naturligt i oss mangan genom såväl mat som vatten. Så länge nivåerna är normala utgör inte mangan någon hälsorisk, men vissa studier visar att ett högt manganintag kan ge negativa hälsoeffekter. Eftersom vår tarm och galla reglerar hur mycket mangan vi tar upp, har många länge sett mangan som den minst farliga metallen som vi får i oss via dricksvattnet. Barn har dock ett mindre utvecklat system och är därmed känsligare. Det finns studier som visar att manganintag via dricksvattnet kan ge effekter på nervsystemet och beteendet hos barn (källa: Karolinska institutet). Halten av mangan i dricksvatten bör vara lägre än 0,3 milligram per liter. Problem med mangan behandlas som, och är i stort likt problem med, järnhaltigt vatten. Du kan läsa mer om våra manganfilter.

Rekommenderade produkter:

 Avjärningsfilter Mn/MnA

 Slamfilter SL

 Cintropur Partikelfilter

 Big Blue Patronfilter

Vi rekommenderar

Första steget mot rent vatten är ett vattenprov. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret samt vilket eller vilka vattenprov du vill göra, så skickar vi en provflaska med information och ett frågeformulär inom några dagar. Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för ditt vatten. Resultatet tar cirka 10 arbetsdagar från det att du skickat in din provflaska. Enkelt och smidigt!

Fler vattenproblem

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Lukten kan bero på att svavelväte eller metangas förekommer i vattnet, men kan också komma av att bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet. Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!