Hem 9 Vattenproblem 9 Vad är PFAS och hur påverkas vi av det?

Vad är PFAS och hur påverkas vi av det?

Publicerat tisdag 27 dec, 2022

Om du har följt nyheterna senaste tiden har du kanske hört talas om en grupp kemikalier som kallas PFAS (per- och polyfluoroalkylämnen). Dessa syntetiska kemikalier har använts i en mängd produkter på grund av deras unika egenskaper. De används bland annat som värmeisolering, i tyg för att stöta bort vatten och fläckar, och i stekpannor för att undvika att fett och olja fastnar. 

Men det finns en växande oro för de potentiella hälso- och miljöpåverkningar PFAS kan ha, vilket gör det viktigt att förstå vilka åtgärder vi kan vidta för att minska onödig exponering. I det här inlägget kommer vi att dyka ner i PFAS för att du ska få en ökad förståelse i ämnet.

Vad är PFAS?

PFAS, förkortning för per- och polyfluoroalkylsubstanser, är en grupp syntetiska kemikalier som har använts mycket inom en mängd industriella och konsumentprodukter på grund av dess unika egenskaper. Bland annat isolering mot värme och bortstötande av fett och fläckar i textilier.

PFAS har använts sedan 1940-talet och har ökat kraftigt under åren som gått. De kan hittas i en mängd olika produkter såsom stekpannor med slipplåt, vattentåliga kläder, skum i brandsläckare och snabbmatsförpackningar.

Även om PFAS har användbara egenskaper i många sammanhang, kan de också medföra potentiella risker för människors hälsa och miljön. PFAS är mycket svåra att bryta ner och kan ackumuleras i människors och djurs kroppar över tid.

Studier har kopplat vissa typer av PFAS till en mängd hälsoproblem, inklusive cancer, skador på immunsystemet och utvecklingsstörningar.

Med tanke på de risker som är förknippade med PFAS finns det en växande motståndsrörelse för att reglera och avveckla användandet av dessa substanser. 

Vad PFAS används till

Det finns många olika typer av PFAS, inklusive perfluoroktansyra (PFOA), perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluornonansyra (PFNA). 

En av de huvudsakliga egenskaperna hos PFAS som gör dem användbara i så många sammanhang är deras värmeisolerande, samt vatten- och fettavvisande egenskaper. Detta gör dem idealiska för användning i stekpannor eftersom mat då kan tillagas utan att fastna i pannan. De används också i vattentäta kläder eftersom de förhindrar vatten från att tränga igenom tyget.

PFAS-ämnen är effektiva vid släckning av bränder med lättantändliga vätskor. Men användningen av dessa skum har lett till föroreningar av vatten och jord i vissa områden eftersom PFAS i skummet kan vara svåra att ta bort och stannar kvar i miljön under väldigt lång tid.

Förutom användningen i industriella och konsumentprodukter används PFAS också i en mängd andra sammanhang, inklusive vid produktion av textilier, plast och papper.

Hälsoeffekter av PFAS

En av de största hälsofrågorna kring PFAS är deras koppling till cancer. Olika studier har demonstrerat en tydlig koppling mellan PFAS och en ökad risk för vissa typer av cancer, inklusive testikel- och njurcancer.

Exponering av PFAS kan förändra immunsystemets funktion vilket kan leda till en ökad risk för sjukdomar, infektioner och andra immunrelaterade problem.

PFAS har också kopplats till utvecklingsproblem hos barn. Redan under graviditeten kan PFAS vara förknippat med negativa effekter på barnets förmåga att utvecklas normalt, med problem som låg födelsvikt, långsam kognitiv och motorisk utveckling och beteendeproblem.

PFAS kan tränga in i kroppen på olika sätt, inklusive genom förtäring, inandning och hudkontakt. Dessutom kan PFAS förorena vatten och jord, vilket kan leda till mänskligt upptag genom dricksvatten och mat.

Med tanke på de potentiella hälsoeffekterna är det viktigt att vara medveten om källorna till PFAS och att vidta åtgärder för att minska spridningen av dessa kemikalier. 

PFAS i miljön

PFAS är mycket svåra att bryta ned på ett naturligt sätt. Ämnena ansamlas därför i människors och djurs kroppar över tid, vilket kan leda till hälsomässiga konsekvenser på sikt.

De främsta källorna till PFAS i miljön är konsumentprodukter samt olika tillverkningsprocesser i industrier. Till exempel kan viss industriell produktion, såsom tillverkning av textilier och pappersprodukter, släppa ut PFAS i luft och vatten.

PFAS tåliga i miljön och deras potential för bioackumulering gör dem till en oro både för människors hälsa och miljöns hälsa. I nästa kapitel kommer vi att utforska pågående ansträngningar att reglera PFAS och fasa ut deras användning för att minska deras påverkan på miljön.

Alternativa material till PFAS

Det finns ett antal alternativa material som kan användas istället för PFAS i olika tillämpningar. Till exempel har keramiska och titanbeläggningar utvecklats som säkrare alternativ till PFAS i tillverkningen av non-stick stekpannor.

Vid tillverkningen av vattentäta plagg har alternativ som polyuretan- och polyetenbeläggningar utvecklats som icke-PFAS-alternativ. Dessa alternativ erbjuder liknande vattentäta egenskaper, men innehåller inte PFAS.

I  tillverkningen av brandbekämpningsskum har alternativ som fluorfria skum och skum gjorda av naturliga ingredienser utvecklats som säkrare alternativ till PFAS.

Förutom utvecklingen av alternativa material finns det också strategier för att minska användningen av PFAS och främja säkrare alternativ. Till exempel kan införandet av gröna inköpsregler hjälpa till att driva marknaden till användningen av icke-PFAS-alternativ.

Att minska vårt beroende av PFAS och främja användningen av säkrare alternativ är viktigt både för människors hälsa och miljön. 

Reglering och lagstiftning

De negativa hälso- och miljöpåverkningarna av PFAS har lett till olika initiativ för att reglera och avveckla användandet av dessa substanser.

Livsmedelsverket har lagt fram nya riktlinjer för PFAS. De trädde i kraft 1 januari 2023 med en övergångsperiod fram till 2026. I samband med dessa krav sänks även gränsvärden för bly, arsenik och kadmium.

Trots detta är regleringen av PFAS fortfarande ett komplext och löpande problem. En av de största utmaningarna är ämnenas utbredda användning i en mängd olika produkter och industrier, vilket gör det svårt att helt avveckla deras användning. Dessutom är de långsiktiga hälsoeffekterna av PFAS-exposition inte helt kartlagda, vilket gör det svårt att fastställa lämpliga gränsdragningar.

Slutord

Det är uppenbart att PFAS är ett komplext och mångsidigt ämne med potential att påverka både folkhälsa och miljö. Även om mer forskning behövs för att fullt förstå de långsiktiga effekterna av dessa kemikalier är det viktigt att vi vidtar åtgärder för att minska vår exponering för dem och främja användningen av säkrare alternativ.

Som individer kan vi vidta steg för att minska vår egen exponering för PFAS, såsom att välja produkter som inte innehåller PFAS och stödja företag som prioriterar användningen av säkrare material. Och som samhälle är det viktigt att vi fortsätter att driva på för reglerande åtgärder och riktlinjer som skyddar oss från de potentiella risker som kommer med PFAS.

Gör vårt snabbtest

Misstänker du förorening i vattnet? Svara på några enkla frågor och få personlig rådgivning.

Snabbtest Formulär

Lämna dina uppgifter så kommer en specialist kontakta dig för en analys av dina svar.

vattenanalys

Fler vattenproblem

20 anledningar till att dricka vatten

20 anledningar till att dricka vatten

I vårt dagliga liv är vatten utan tvekan en av de viktigaste livsmedlen. I den här artikeln kommer vi att utforska varför det är viktigt att dricka vatten, dess roll för vår hälsa och hur ett vattenfilter kan vara en värdefull investering för din hälsa. Därför är...