Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Till större vattenförbrukare och industriverksamheter erbjuder vi anpassad specialutrustning för vatten- och processrening med precision och säkerhet.

Våra kompletta lösningar grundas på vattnets beskaffenhet och en kravspecifikation. I samarbete med er tar våra specialiserade ingenjörer fram vattenreningslösningar och vattenfilter som integreras i era befintliga system. Vi gör beräkningar, ritningar och i vissa fall även tester, innan konstruktionen sker. Givetvis erbjuder vi också rådgivning kring konstruktion, materialval och systemsammansättning för industrivattenrening.

Industri

Vi vänder oss bland annat till: Betongindustri, Bilindustri, Bryggeri, Elektronikindustri, Glasindustri, Kommun, Kemikalieindustri, Laboratorium, Livsmedelsindustri, Mekanisk industri, Odlingar, Sjukhus, Textilindustri, Tvättindustri, Ytbehandlingsindustri och en rad andra typer av industrier. Vi hjälper också vattenföreningar. Rör det sig om lantbruk kan du läsa mer här.

Våra industrianläggningar renar allt från dricksvatten och processvatten till pannvatten, fjärrvärmevatten, kylvatten och sköljvatten. Vi kan allt från små specialfilter till stora anläggningar.

Industrivattenrening för export

Anläggningar för export byggs upp i Sverige och kan installeras i en container som transporteras vidare till beställaren för att sedan kopplas samman med objektets vattensystem.

Givetvis levererar vi även reservdelar, filtermassor och andra tillbehör till samtliga industrianläggningar.

Exempel på den här typen av framtagna vattenreningsanläggningar kan du se bland våra referenser.