Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Här presenterar vi en del av våra skräddarsydda anläggningar som levererats under åren.

Anläggningar omfattar en skräddarsydd teknisk konstruktion och leverans av vattenreningsutrustning.

Efter noggranna beräkningar, och i vissa fall tester, konstruerar vi en kundspecifik lösning för vattenrening. Filtermassan väljs och dess mängd och innehåll anpassas för att uppfylla beställarens krav på rent vatten.

Anläggningar för export byggs upp i Sverige och kan installeras i en container som transporteras
vidare till beställaren och kopplas samman med objektets vattensystem.

Aqua Invent har goda kontakter med tekniska högskolor och följer noga utvecklingen på området,
och står till tjänst med konsultkompetens inom vattenrening.

Partikelavskiljare till vattenskärare

Vårt senaste specialprojekt är den här partikelavskiljaren som ska rena metallpartiklar ner till 0,2 mikron. Partikelavskiljaren är kopplad till en vattenskärmaskin vars avloppsvatten går ut i avloppet. Vattnet från vattenskärmaskinen är trycklöst, varpå partikelavskiljaren också har en integrerad pump. Partikelavskiljningen sker i två steg: Ett påsfilter på 1 mikron och ett seriekopplat patronfilter på 0,2 mikron.

LTH, Lunds Universitet, Nanolabbet

Vi har tagit fram en kundanpassad mindre anläggning till en specialsåg på Lunds Tekniska Högskolas nanolab som renar kylvattnet från arsenik.

BAS Antarctic Station på Antarktis

För en forskningsstation på Antarktis byggdes laboratorier och bostäder. Vattnet som används är regnvatten och havsvatten. Havsvattnet renades från salter i en ”RO”-anläggning. Samtliga utrustningsdetaljer måste klara de låga temperaturer och svåra förhållanden som råder. Leveransen innehöll i huvudsak UV-desinfektionsutrustning (kapacitet 6 m3/h), backspolningsbara partikelfilter (25 Mic), cirkulationspumpar, tryckstegringspumpar och lagringstankar. All utrustning monterades på en stålram.

Hotell Kzyl-Orda i Kazakstan

Ett exklusivt hotell som främst vände sig till personer inom oljeindustrin byggdes i Kzyl-Orda. Hotellet har cirka 150 bäddar, en restaurang och ett tvätteri. Vattnets ursprungskvalitet visade bland annat stark grumlighet, järnhalt, hårdhet och bakterier. Anläggningen anpassades för rådande förutsättningar och krav på kvalitet. Anläggningen monterades i en container, som i sin helhet byggdes in i fastigheten.

TISA School Project i Azerbajdzjan

Objektet avsåg en privatskola i Baku.

I huvudsak innehöll vattenreningscontainern oxidationstank, tryckstegring för filterkrets, avjärningsfilter, UV-desinfektion, 9,5 m3 lagringstank med återcirkulation över UV samt tryckstegring och kolfiltrering för distribution. Anläggningen monterades i en container, som i sin helhet byggdes in i fastigheten.