Vi kan vattenrening för lantbruk – rent vatten till människor, djur och grödor!

Lantbruk

Du som har lantbruk har ofta höga krav på vattnet. Kraven kan se olika ut beroende på vilken typ av jordbruksverksamhet du har, men rör sig ofta om dricksvatten till människor och boskap, rengöring i mjölkningssystem och bevattning av olika slag. En del lantbrukare väljer också att se över vattnet av andra orsaker, exempelvis har det visat sig att för hög hårdhetsgrad i vattnet kan ge försämrad effekt av ogräsbekämpningsmedel.  

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med lantbruk och kan tillsammans med er ta fram en skräddarsydd lösning för just ert vatten och behov.