Dimensionering, ritningar, anpassningar och rådgivning – nyttja vår erfarenhet i ditt vattenreningsprojekt!

VVS-konsult

Aqua Invent arbetar med konsulter som befinner sig i projekt med vattenreningsbehov. Ofta kopplas du som konsult in redan vid planläggningen av projektet för att ombesörja vattentillförseln. Vi välkomnar dig som VVS-konsult att kontakta oss för rådgivning kring vattenreningstekniken.

Vi hjälper dig att avgöra dimensioner och anpassningar, och utgår från kravspecifikationen samt befintlig ritning för att i samråd finna den bästa lösningen för ändamålet.