Beställ din vattenanalys här idag för endast 595 kr (inkl. moms), så skickar vi en provflaska till dig!

Beställ vattenanalys

(Priset för vattenanalysen är 595 kr (inkl. moms) och faktureras i samband med provresultatet)

Beställ vattenanalys

Du som har egen brunn har också eget ansvar för vattenkvaliteten. Regelbundna vattenprover är en förutsättning för ett säkert och rent dricksvatten.

Första steget mot rent vatten är en vattenanalys. Allt du behöver
göra är att fylla i formuläret ovan, så skickar vi en
provflaska med information och ett frågeformulär inom 2 arbetsdagar.
Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en
kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för
ditt vatten. Resultatet tar cirka 1 vecka från det att du skickat in din provflaska. Enkelt och smidigt!

Den kemisk-fysikaliska vattenanalysen kostar endast 595:-
(inklusive moms), och faktureras tillsammans med
vattenprovresultatet. Rådgivning via telefon ingår givetvis också!

Vattenprov

Aqua Invents vattenprov innehåller de 22 viktigaste och vanligaste problemparametrarna:
 • pH-värde
 • ledningstal
 • nitratkväve
 • fosfor
 • kalium
 • magnesium
 • svavel
 • kalcium
 • natrium
 • klorid
 • mangan
 • bor
 • koppar
 • järn
 • zink
 • molybden
 • aluminium
 • kisel
 • ammoniumkväve
 • alkalinitet
 • total hårdhet (odH)
 • aggressiv kolsyra

Våra vattenanalyser görs givetvis av ett oberoende laboratorium. Myndigheternas föreskrivna mätparametrar finns inkluderade och endast tillförlitliga mätmetoder används. Mer om de olika vattenparametrarna hittar du under vattenkriterier.

Vid behov kan du beställa ett mer avancerat vattenprov som innehåller fler parametrar, såsom: bly, uran, arsenik, fluorid eller nitrit.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontrollera ditt dricksvatten!

Även om ditt vatten till synes inte innehåller något ohälsosamt kan en vattenanalys avslöja dolda farliga ämnen. Därför är det viktigt att man kontrollerar dricksvattnet med regelbundna mellanrum. Livsmedelsverket rekommenderar dig med egen brunn att kontrollera vattnet åtminstone vart tredje år. Har du kända problem med vattnet bör kontrollerna göras med tätare mellanrum.

Vi är helt beroende av ett färskt och rent dricksvatten till såväl dryck, matlagning som för att sköta vår hygien. Särskilt känsliga för otjänligt vatten är barn – varpå det är extra viktigt att ta vattenprov regelbundet när du har barn i hushållet. Så mycket som var femte enskild brunn har otjänligt dricksvatten (källa: SGU). Ett kontrollerat vatten är ett tryggt vatten!

Om ditt vatten innehåller olämpliga halter av något ämne presenterar vi en lösning. Vi har lång erfarenhet av vattenrening och kan efter vattenanalysens resultat, med hjälp av information om din brunn, vattenpump och vattenförbrukning, ta fram en offert på passande filter. Givetvis får du även svar på eventuella frågor kring ditt vatten. Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt val.