Vattenfilter

Här hittar du ett brett sortiment av vattenfilter för hushåll, lantbruk och industri.

JUST NU: SOMMARKAMPANJ!

Fram till sista september får du 15 % rabatt på alla våra vattenfilter.

Kvalitetssäkra vattenfilter & tillbehör

Här finner du vårt sortiment av egentillverkade vattenfilter och vattenreningsutrustning. Våra vattenfilter är sorterade i kategorier, så att du lättare ska finna det du söker. Vi har också ett brett sortiment av filtermassa och tillbehör. Utanför det som presenteras här tar vi även fram speciallösningar och skräddarsydda vattenfilter. Har du några frågor, eller hittar du inte det du söker? Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig.

Här hittar du vattenfilter som bland annat tar bort:

  • Järn
  • Kalk
  • Mangan
  • Humus
  • Tungmetaller
  • Fluorid

Vi har tillverkat våra miljövänliga och kemikaliefria vattenfilter, under det egna varumärket Enviro filter®, i över 30 år. Alla våra filter framställer vi själva i Lomma. Vi har korta leveranstider och lämnar alltid en generös garanti på våra produkter. Rent vatten – det är klart! som vi brukar säga.

Tänk på att en installation av vattenreningsutrustning och vattenfilter ska grundas på en provtagning av vattnet tillsammans med uppgifter om er vattenförbrukning och pumpens kapacitet. Från denna information kan vi ta fram det bästa vattenreningsalternativet för just dig. Behöver du göra ett vattenprov av egen eller borrad brunn innan du beställer vattenfilter och vattenreningsutrustning? Tryck på provformulär.

vattenfilter för dricksvatten

Våra Vattenfilter

Här hittar du ett brett sortiment av egentillverkade vattenfilter, vattenreningsutrustning och tillbehör.

Avhärdningsfilter

Med ett avhärdningsfilter, även kallat mjukvattenfilter eller kalkfilter, blir ditt vatten mjukare och ditt hårda vatten försvinner. 

Järnfilter och manganfilter

Järn och mangan uppstår oftast samtidigt och ger vattnet en rostbrun färg och en otrevlig smak. Våra filter reducerar effektivt halten.

Avsyrningsfilter

Våra avsyrningsfilter avhjälper problem med surt och aggressivt vatten.

UV-filter

UV-filter används för dricksvatten där man har eller är orolig för bakterier, virus eller mikroorganismer i dricksvattnet.

Kombinationsfilter

Istället för att köpa flera olika filter kan du välja ett kombinationsfilter. Detta blir oftast en billigare lösning som även tar mindre plats.

Humusfilter

Ett humusfilter kan behövas för att rensa bort organiska ämnen, kallade humusämnen, som inte har brutits ner fullständigt.

Nitratfilter

Ett nitratfilter avlägsnar effektivt nitratet i vattnet oberoende av dess orsak. Våra filter finns dessutom i flera storlekar med olika kapaciteter.

Fluoridfilter

Filter som effektivt reducerar höga fluoridhalter. Fluoridfilter används då dricksvattnet innehåller höga halter fluorid.

Arsenikfilter

Våra arsenikfilter finns i två varianter. Den ena är ett traditionellt filter för hela hushållets vatten. Den andra är en mindre variant med tillhörande tappkran.

Avjoniseringsfilter

Avjoniseringsfilter är ett specialfilter som används då vattnet behöver vara väldigt rent, och helt avsaltat.

Kolfilter

Kolfilter används för att åtgärda problem med smak, lukt eller färg i vattnet. Det aktiva kolet i filtret avlägsnar gaser, humus och klor.

Omvänd Osmos

Omvänd Osmos används för reduktion av samtliga lösta salter som exempelvis fluorid, natrium och klorid.

II

Luftningsutrustning

Luftning av vattnet behövs då man har problem med lukter från vattnet. Det rör sig ofta om dofter som exempelvis svavelväte, sump gas eller ”ruttna ägg”.

Radonavskiljare

Radonavskiljaren är avsedd för såväl enskilda hushåll, grupper av hus samt större förbrukare som lantbruk och industrier.

Patronfilter

Filterna kommer i olika varianter som kan användas i syfte att ta bort dålig lukt, smak eller färg i vattnet. 

Slamfilter

De helautomatiska vattenfilterna SL har mycket god reningsförmåga för slam och partiklar i vatten.

Större förbrukning

Vattenreningsanläggningar avsedda för större förbrukning såsom lantbruk, hotell, sjukhus och industrier.

Filtermedia

Tillbehör

Filtermedia, även kallat filtermassa, är den aktiva ingrediensen i våra filter. När vattnet passerar genom filtret renas det av filtermedian.

Lär dig mer om vattenfilter!

Hur fungerar ett vattenfilter?

Olika vattenfilter har olika typer av funktion. Vi har allt ifrån UV-filter som renar vattnet genom att det bestrålas med ultraviolett ljus (dödar bakterier) till avhärdningsfilter som använder salt för att ladda sin jonbytarmassa som i sin tur avlägsnar kalk i vattnet.

Jonbyte är en vanlig form av vattenrening som används i såväl avhärdningsfilter som humusfilter, nitratfilter och kombinationsfilter. Funktionen går ut på att de oönskade jonerna byter plats med natriumjoner och spolas ut från filtret. Jonbytarmassan måste laddas med salt för att utbytet ska kunna ske. Beroende på hur mycket vatten som ska renas krävs det ibland en extern salttank.

För att vattenfiltret ska rena just ditt vatten på bästa vis görs filterinställningar efter värdena i din vattenanalys. Det är viktigt att ditt vattenfilter installeras korrekt. Vi har ett brett nätverk av installatörer, men du kan givetvis även anlita en vvs-montör på egen hand. Vi har dessutom vårt eget utbildningsprogram för installatörer. Detta för att du ska känna dig trygg med att ditt vattenfilter är korrekt installerat av en utbildad montör.

Gemensamt för alla våra vattenfilter är att de är miljövänliga och driftsäkra. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg med ditt vatten.

Generell vattenrening på vattenverk sker genom naturliga processer – men vattnet kan försämras genom dåliga vattenrör eller dylikt. Läs mer om naturlig vattenrening på Svenskt Vatten.

Du med egen brunn har dock ett större ansvar att rena ditt vatten. Läs mer om vilka rekommendationer livsmedelsverket har satt upp.

Hur du väljer vattenfilter

Kanske har du ett tydligt problem med vattnet. Upplever du avvikande färg-, lukt eller smak? eller har upptäckt vita eller gröna avlagringar på sanitetskärl? Du kan läsa mer om vanliga problem och vilka vattenfilter som oftast tillämpas på vår sida för vattenproblem. Självklart är varje fall unikt, och en kombination av problem är inte ovanligt.  Därför rekommenderar vi alltid att vi hjälper dig med vattenfiltervalet utifrån ett vattenprovsresultat. Läs mer om våra olika vattenprov och hur det fungerar.

Känner du dig osäker på hur du ska gå vidare? Kontakta gärna våra vattenreningsrådgivare med dina frågor, så hjälper vi dig att ta det första steget mot ett rent och säkert dricksvatten!

Vår produktkatalog finner du här.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Vattenfilter för olika typer av kunder!

Trygga vattenfilter för hushåll

Du som husägare bär själv ansvar för att dricksvattnet i den egna brunnen möter de krav som ställs av Livsmedelsverket. Vattnet bör kontrolleras regelbundet. Minst vart tredje år och gärna oftare om man har ett känt vattenproblem, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.  Detta för att säkerställa att inga förändringar skett. Exempelvis kan ovälkomna ämnen tränga in i brunnen från omkringliggande mark och bakterier kan uppkomma.

Ett installerat vattenfilter höjer dessutom värdet på fastigheten. Vid en husförsäljning bör du kunna uppvisa att provtagning har gjorts och att eventuella problem har åtgärdats.

Vattenrening ska vara pålitligt, därför ger vi alltid garanti på alla våra vattenfilter. Allt för att du och din familj ska känna er trygga med ert vatten!

Vattenfilter för hushåll

Vattenfilter & Vattenrening för lantbrukare

Du som har lantbruk har ofta höga krav på vattnet. Kraven kan se olika ut beroende på vilken typ av jordbruksverksamhet du har, men rör sig ofta om dricksvatten till människor och boskap, rengöring i mjölkningssystem och bevattning av olika slag. En del lantbrukare väljer också att se över vattnet av andra orsaker. Exempelvis har det visat sig att för hög hårdhetsgrad i vattnet kan ge försämrad effekt av ogräsbekämpningsmedel.  Likaså ställer olika typer av boskap olika krav på vattnets innehåll av metaller och mineraler.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med vattenrening för lantbruk och kan tillsammans med er ta fram en skräddarsydd lösning för just ert vatten och behov.

Vattenfilter för lantbruk

Specialutrustning för större vattenförbrukare

Våra kompletta lösningar grundas på vattnets beskaffenhet och en kravspecifikation. I samarbete med er tar våra specialiserade ingenjörer fram vattenreningslösningar och vattenfilter som integreras i era befintliga system. Vi gör beräkningar, ritningar och i vissa fall även tester, innan konstruktionen sker. Givetvis erbjuder vi också rådgivning kring konstruktion, materialval och systemsammansättning för industrivattenrening.

Vi vänder oss bland annat till: Betongindustri, Bilindustri, Bryggeri, Elektronikindustri, Glasindustri, Kommun, Kemikalieindustri, Laboratorium, Livsmedelsindustri, Mekanisk industri, Odlingar, Sjukhus, Textilindustri, Tvättindustri, Ytbehandlingsindustri och en rad andra typer av industrier. Vi hjälper också vattenföreningar.

Våra industrianläggningar renar allt från dricksvatten och processvatten till pannvatten, fjärrvärmevatten, kylvatten och sköljvatten. Vi kan allt från små specialfilter till stora anläggningar.

Vattenfilter för industri

Senaste nytt

Här kan du läsa om nyheter på Aqua Invent och inom vattenrening.

Gör som Circle K – rengör med Aqua Invents Ultra Line!

Gör som Circle K – rengör med Aqua Invents Ultra Line!

Vi kan stolt berätta att många  Circle K stationer nu använder ultrarent vatten för att rengöra. UltraLine är en vattenfilterserie som ger ett avjoniserat och partikelfritt (ultrarent) vatten som rengör baserat på naturens fysikaliska lagar. Ultra Line lämpar sig...

Kampanj – gratis vattenanalys

Kampanj – gratis vattenanalys

Snart är det påsk och det är dags att börja förbereda sig inför ännu en hemester! Under perioden april-juni bjuder vi på vattenanalyskostnaden vid köp av kompletta vattenfilter! Detta gäller den kemiska basanalysen som normalt kostar 610 kr.Ni beställer och betalar...

Välkommen på utbildning

Välkommen på utbildning

Välkommen på utbildning! Aqua Invent  bjuder in till en heldagsutbildning med såväl teoretisk vattenteknik som praktisk utbildning i service och ventilprogrammering. Torsdagen den 1 oktober mellan 9.00-16.30 eller Torsdagen den 29 oktober mellan 9.00- 16.30...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!