Arsenikfilter

Här hittar du ett brett urval av arsenikfilter.

Arsenikfilter för hus och hem

Våra arsenikfilter finns i två varianter. Den ena är ett traditionellt filter för hela hushållets vatten. Den andra är en mindre variant med tillhörande tappkran. Det mindre filtret monteras på ett specifikt tappställe, exempelvis i köket. Du kan läsa mer om arsenikfilterna nedan.

Arsenik är hälsovådligt

Arsenik är ett halvmetalliskt grundämne som finns naturligt i berg och jord. Det kan även förekomma i dricksvatten, vilket gör att det kan orsaka arsenikförgiftning hos människor. Arsenik är helt doft- och smaklöst och är därför svårt att upptäcka. Därmed behöver man göra en analys av vattnet för att veta om arsenik finns.

Utsätts man för höga halter kan cancertumörer uppstå. Socialstyrelsen yrkar på att höga arsenikhalter i enskilda brunnar orsakar två extra dödsfall per år i Sverige.

Var kommer arseniken ifrån?

Arsenik kan indikera påverkan från en föroreningskälla, såsom bekämpningsmedel eller tryckimpregnering (från virke). I bergborrade brunnar är dock orsaken oftast naturlig, eftersom det finns naturligt förekommande arsenikrika mineraler. Det är också i just bergborrade brunnar som problemet är som vanligast. Emellertid kan arsenik även förekomma i andra typer av brunnar.

Genom installation av ett arsenikfilter kan du känna dig trygg med ditt vatten!

Specifikation över gränsvärden finner du här.

vattenfilter

Våra Arsenikfilter

Här hittar du egentillverkade arsenikfilter av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

Arsenikfilter AS

Arsenikfilter

Arsenikfilter AS reducerar effektivt höga arsenik- och uranhalter till en normal och oskadlig nivå. 

Vattenrening hushåll

Arsenikfilter AS 10

Arsenikfilter

Arsenikfiltret AS-10 är ett filter i fyra enheter; vattenmätare, reningsfilter, patronfilter och tappkran.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Lukten kan bero på att svavelväte eller metangas förekommer i vattnet, men kan också komma av att bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet. Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!