Arsenikfilter

Här hittar du vårt urval av arsenikfilter.

Arsenikfilter för hus och hem

Våra arsenikfilter finns i två varianter. Den ena är ett traditionellt filter för hela hushållets vatten. Den andra är en mindre variant med tillhörande tappkran. Det mindre filtret monteras på ett specifikt tappställe, exempelvis i köket. Du kan läsa mer om arsenikfilterna nedan.

Arsenik är hälsovådligt

Arsenik är ett halvmetalliskt grundämne som finns naturligt i berg och jord. Det kan även förekomma i dricksvatten, vilket gör att det kan orsaka arsenikförgiftning hos människor. Arsenik är helt doft- och smaklöst och är därför svårt att upptäcka. Därmed behöver man göra en analys av vattnet för att veta om arsenik finns.

Utsätts man för höga halter kan cancertumörer uppstå. Socialstyrelsen yrkar på att höga arsenikhalter i enskilda brunnar orsakar två extra dödsfall per år i Sverige.

Var kommer arseniken ifrån?

Arsenik kan indikera påverkan från en föroreningskälla, såsom bekämpningsmedel eller tryckimpregnering (från virke). I bergborrade brunnar är dock orsaken oftast naturlig, eftersom det finns naturligt förekommande arsenikrika mineraler. Det är också i just bergborrade brunnar som problemet är som vanligast. Emellertid kan arsenik även förekomma i andra typer av brunnar.

Genom installation av ett arsenikfilter kan du känna dig trygg med ditt vatten!

Specifikation över gränsvärden finner du här.

vattenfilter

Våra Arsenikfilter

Här hittar du egentillverkade arsenikfilter av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

Arsenikfilter AS

Arsenikfilter

Arsenikfilter AS reducerar effektivt höga arsenik- och uranhalter till en normal och oskadlig nivå. 

Vattenrening hushåll

Arsenikfilter AS 10

Arsenikfilter

Arsenikfiltret AS-10 är ett filter i fyra enheter; vattenmätare, reningsfilter, patronfilter och tappkran.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

(Uppdaterad: 11-11-2021) Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet. De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!