AS 1044, 1248, 1354

Kategori: Etikett:

Arsenikfilter AS reducerar effektivt höga arsenik- och uranhalter till en normal och oskadlig nivå.

AS är ett helautomatiskt vattenfilter med en toppmonterad mikroprocesstyrd filterventil som ombesörjer spolning av filtret, avlägsnar uppsamlade partiklar och lagrar uppgift om mängd genomströmmat och behandlat vatten i m3.

Reduktion av arsenik sker genom adsorption av en selektiv filtermassa i filtertanken. Filtermassan är ej regenereringsbar och måste därför bytas ut när den är mättad med arsenik. Det tillgår genom att filterventilen skruvas av från filtertanken och tanken tömmes på sitt innehåll av filtermassa varpå ny filtermassa fylles i.

Utbytesintervallen är beroende på råvattenanalys och vattenförbrukning. Normalt skall ett sådant utbyte ske efter 1 000 – 3 000 m3 renat vatten.

Observera att järn- och manganhalten i vattnet ej bör överstiga 0,3 respektive 0,2 mg/l. Högre halter förkortar filtermassans livslängd.

Mer information

Arsenikfilter AS reducerar effektivt höga arsenik- och uranhalter till en normal och oskadlig nivå.

AS är ett helautomatiskt vattenfilter med en toppmonterad mikroprocesstyrd filterventil som ombesörjer spolning av filtret, avlägsnar uppsamlade partiklar och lagrar uppgift om mängd genomströmmat och behandlat vatten i m3.

Reduktion av arsenik sker genom adsorption av en selektiv filtermassa i filtertanken. Filtermassan är ej regenereringsbar och måste därför bytas ut när den är mättad med arsenik. Det tillgår genom att filterventilen skruvas av från filtertanken och tanken tömmes på sitt innehåll av filtermassa varpå ny filtermassa fylles i.

Utbytesintervallen är beroende på råvattenanalys och vattenförbrukning. Normalt skall ett sådant utbyte ske efter 1 000 – 3 000 m3 renat vatten.

Observera att järn- och manganhalten i vattnet ej bör överstiga 0,3 respektive 0,2 mg/l. Högre halter förkortar filtermassans livslängd.

Offertförfrågan

Genom att skicka iväg dina uppgifter godkänner du till Aqua Invents integritetspolicy